15 câu phải biết lúc họp bằng tiếng anh

0
280
Rate this post
image

1.Hello everyone. Thank you for coming today.

Chào đa số người. Cảm ơn vì đã mang mặt tại buổi họp hôm nay.

2. Everyone has arrived now, so let’s get started.

Toàn bộ người đã có mặt, chúng ta khởi đầu thôi nhỉ.

3. If we are all here, let’s start the meeting.

Nếu đa số đã đông đủ, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp.

4. I’d like to extend a warm welcome lớn…

Tôi muốn gửi lời chào nhiệt tình tới…

5. Okay, let’s begin. Firstly, I’d like to welcome you all.

Vâng, chúng ta khởi đầu thôi. Đầu tiên, chào mừng những vị.

6. Thank you so much for meeting with me today.

Cực kỳ cảm ơn đa số người đã tới tham gia bữa nay.

7. For those of you who don’t know me yet, I am …

Xin giới thiệu mang những người mới, tôi là…

8. We are pleased to welcome…

Chúng tôi vui mừng chào đón…

vnExpress