4 dạng phát âm thường xuất hiện trong kỳ thi THPT

0
336
Rate this post

Dưới đây là 4 dạng bài thi thường xuất hiện trong kỳ thi THPT:

4-dang-phat-am-thuong-xuat-hien-trong-ky-thi-thpt

Dạng một: Âm cuối (ending sounds): Với đề thi THPT, thường chỉ giao hội 2 dạng chính sau:

một. Bí quyết phát âm đuôi “ed”: Đuôi “ed” mang 3 dạng phát âm khác nhau là /id/, /d/ và /t/. Thay vì nhớ các luật lệ, hãy nhớ theo thông minh sau:

“ed” phát âm là /id/ lúc từ chấm dứt bằng /t/ và /d/. Tỉ dụ: wanted /ˈwɑːn.t̬ɪd/, needed /ˈniː.dɪd/, collected /kəˈlek.tɪd/, landed /ˈlæn.dɪd/…  Một số ví như đặc thù như wicked wretched, dù không kết thúc bằng /t/ và /d/  “ed” vẫn được phát âm là /id/. Bên cạnh đó, 2 câu ngữ âm nằm ở phân khúc câu dễ ăn điểm, buộc phải các từ đặc thù trên ít lúc ra trong đề.

“ed” phát âm là /t/ sau các âm /p/ – stop, /k/ – smoke, /f/ – laugh, /s/ – kiss, /ʃ/ – push, /tʃ/ – watch. Đặc trưng chú ý âm /f/, /ʃ/ và /tʃ/ được biến hóa lần lượt dưới dạng chữ “gh”, “sh” và “ch” sẽ là dạng dễ gặp trong bài thi.

“ed” phát âm là /d/ trường hợp đi sau các âm còn lại.

Ví dụ 1: Sắm từ phát âm khác sở hữu những từ còn lại:

A. waited
B. mended
C. objected
D. faced

Video chữa bài:

Ví dụ 2: Mua từ phát âm khác sở hữu các từ còn lại: 

A. Talked
B. painted
C. asked
D. liked

Video chữa bài:

 2. Bí quyết phát âm “s”: Chúng ta với thể ghi nhớ một số mẹo sau:

“s” phát âm là /s/ sau những âm vô thanh. Đấy là lúc ta phát âm, cổ họng ko rung. Cụ thể là /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/. Trong đó âm /θ/ được mô tả bằng chữ “th”.

“s” phát âm là /iz/ ví như sau những âm sau /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/. Thường các âm này được hiển thị dưới chữ mẫu s, se, ce, xe, ge, sh và ch.

“s” phát âm là /z/ sau những âm hữu thanh (rung) còn lại.

Ví dụ: Tìm từ phát âm khác sở hữu những từ còn lại: A. skims B. works C. sits D. laughs

Video chữa bài:

vnExpress