Ai khôi phục vương triều Hậu Lê sau khi bị nhà Mạc giành ngôi?

0
308
Rate this post

Thứ bảy, 27/5/2017 | 19:00 GMT 7

|

Thứ bảy, 27/5/2017 | 19:00 GMT 7

“Cố chí lo toan việc khôi phục, rước lập thế tử, nối lại tông thống, đánh kẻ loạn tặc, phá đám chông gai, mở mang canh thổ Thanh, Nghệ, Thuận, Quảng hàng hơn ngàn dặm” là nhận xét của Lê Quý Đôn trong Đại Việt thông sử về nhân vật lịch sử này.

sau-khi-bi-nha-mac-cuop-ngoi-ai-khoi-phuc-vuong-trieu-hau-le

Tranh minh họa tướng xưa.

Câu 1: Ai đặt nền móng gây dựng nhà Hậu Lê sau khi bị Mạc Đăng Dung cướp ngôi?

Thanh Tâm

  • (24/5)
  • (21/5)
  • (13/5)
  • (11/5)
  • (4/5)

vnExpress