Bác mẹ tới trường cộng con “vượt cấp” thi

image

Hình đại diện và tên đăng ký ko phản cảm, ko với những thông báo bao gồm: link web, số điện thoại, email hoặc tên riêng..sở hữu tính lăng xê, thương mại cho cá nhân, công ty hoặc mang nội dung gây hại cho các đơn vị, cá nhân khác.

Những hoạt động của User không vi bất hợp pháp luật và những qui định của Nhà nước Cùng hòa XHCN Việt Nam

Nội dung bình luận không chia sẻ link, số điện thoại, email hoặc lăng xê cho bất cứ cá nhân, doanh nghiệp nào

Nội dung bình luận không vi phạm đạo đức, pháp luật, thuần phong mỹ tục Việt Nam

Nội dung bình luận ko vu cáo, bôi nhọ, miệt thị, xuyên tạc, gây hại cho đơn vị, cá nhân

Nội dung bình luận không chửi bới, tục tĩu

Lúc phạm qui, trương mục sẽ bị khóa nhất thời..

Nguồn: Tổng hợp