Bài giải môn toán THPT Quốc gia 2017 mã đề 101

image

Đi ngày đàng, học một sàng kiến thức liên môn

“Xuân quê hương – Yêu thương và sáng tạo khoa học” là cuộc thi dành cho lứa tuổi học sinh, nhằm khơi gợi lòng yêu nước và nuôi dưỡng đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật. Cuộc thi do Tập đoàn Nguyễn Hoàng tổ chức. 


Nguồn: Báo Tuổi Trẻ