Bạn thực sự thông minh nếu trả lời đúng 6 câu đố này

0
329
Rate this post
image

Câu 1: Ấm đun nước trên bếp và tàu thủy đang chạy có đặc điểm chung là gì?

Video: Bright Side

Câu 2: Dùng 4 đường thẳng sao cho đường thẳng sau bắt đầu từ điểm kết thúc của đường thẳng trước đó để nối 9 điểm như trong video dưới đây.

 Video: Fact Techz

Câu 3: Ôtô đang di chuyển và cơn lốc xoáy có thể có đặc điểm chung gì?

Video: Bright Side

Câu 4: Đố bạn tháng nào có 28 ngày?

 Video: Fact Techz

Câu 5: Chiếc giày và bút chì có đặc điểm chung gì?

Câu 6: Trong một cuộc thi chạy, nếu bạn vượt qua được người ở vị trí thứ hai thì bạn đang ở vị trí nào?

Video: Fact Techz

Thanh Tâm

vnExpress