Bảng xếp hạng 24 trường đại học danh giá nhất thế giới

bang-xep-hang-24-truong-dai-hoc-danh-gia-nhat-the-gioi-T01uMvoV4Afbjv0.jpg

một. Đại học Harvard, điểm số toàn cầu 100/100.

bang-xep-hang-24-truong-dai-hoc-danh-gia-nhat-the-gioi-uVsLC5AGUICfGyv.jpg

2. Viện Công nghệ Massachusetts, điểm số toàn cầu 97.9/100.

bang-xep-hang-24-truong-dai-hoc-danh-gia-nhat-the-gioi-XHlO2y9dK4esWEb.jpg

3. Đại học Stanford, điểm số toàn cầu 92.9/100.

bang-xep-hang-24-truong-dai-hoc-danh-gia-nhat-the-gioi-My05A21A9MJBuQz.jpg

4. Đại học California, Berkeley, điểm số toàn cầu 92.8/100.

bang-xep-hang-24-truong-dai-hoc-danh-gia-nhat-the-gioi-cq6E4z34TDy0wL5.jpg

5. Viện Kỹ thuật California, điểm số toàn cầu 89.3/100.

bang-xep-hang-24-truong-dai-hoc-danh-gia-nhat-the-gioi-NXtDTu6Ku5W36GJ.jpg

6. Đại học Oxford, điểm số toàn cầu 88.một/100.

bang-xep-hang-24-truong-dai-hoc-danh-gia-nhat-the-gioi-wm0trufkp1obsXp.jpg

7. Đại học Cambridge, điểm số toàn cầu 86.3/100.

bang-xep-hang-24-truong-dai-hoc-danh-gia-nhat-the-gioi-noDUsWEojzk6teD.jpg

8. Đại học Princeton, điểm số toàn cầu 86.2/100.

bang-xep-hang-24-truong-dai-hoc-danh-gia-nhat-the-gioi-3RqtAUbf5GXkkF8.jpg

9. Đại học Columbia, điểm số toàn cầu 87.9/100.

bang-xep-hang-24-truong-dai-hoc-danh-gia-nhat-the-gioi-NtmQERpI6M7eJrC.jpg

10. Đại học California, Los Angeles, điểm số toàn cầu 85.8/100.

bang-xep-hang-24-truong-dai-hoc-danh-gia-nhat-the-gioi-MkT3QTNu2J1QuZV.jpg

11. Đại học Johns Hopkins, điểm số toàn cầu 85.4/100.

bang-xep-hang-24-truong-dai-hoc-danh-gia-nhat-the-gioi-spFR5JmlSjyQD77.jpg

12. Đại học Washington, điểm số toàn cầu 85.4/100.

bang-xep-hang-24-truong-dai-hoc-danh-gia-nhat-the-gioi-GKeZDywRjoaX4Lz.jpg

13. Đại học Chicago, điểm số toàn cầu 85.2/100.

bang-xep-hang-24-truong-dai-hoc-danh-gia-nhat-the-gioi-Q3bWLXjx81TwIXu.jpg

14. Đại học Yale, điểm số toàn cầu 84.3/100.

bang-xep-hang-24-truong-dai-hoc-danh-gia-nhat-the-gioi-Fd4n67YsO7UsVO3.jpg

15. Đại học California, San Diego, điểm số toàn cầu 84.3/100.

bang-xep-hang-24-truong-dai-hoc-danh-gia-nhat-the-gioi-Kfwp47CavBSFyad.jpg

16. Đại học California, San Francisco, điểm số toàn cầu 84.một/100.

bang-xep-hang-24-truong-dai-hoc-danh-gia-nhat-the-gioi-fjAaJ6Xlppj9U4N.jpg

17. Đại học Michigan, Ann Arbor, điểm số toàn cầu 83.4/100.

bang-xep-hang-24-truong-dai-hoc-danh-gia-nhat-the-gioi-OEwBuq9wHuyZ0m2.jpg

18. Đại học Pennsylvania, điểm số toàn cầu 83.4/100.

bang-xep-hang-24-truong-dai-hoc-danh-gia-nhat-the-gioi-TIYUllQ8J5ns48m.jpg

19. Đại học Duke, điểm số toàn cầu 82.8/100.

bang-xep-hang-24-truong-dai-hoc-danh-gia-nhat-the-gioi-IMr4NYlMLs79Hym.jpg

20. Đại học Imperial London, điểm số toàn cầu 82.8/100.

bang-xep-hang-24-truong-dai-hoc-danh-gia-nhat-the-gioi-AHuYbS9vRJr41m3.jpg

21. Đại học Toronto, điểm số toàn cầu 82/100.

bang-xep-hang-24-truong-dai-hoc-danh-gia-nhat-the-gioi-buGJpTlNjw5ewDS.jpg

22. Đại học Cornell, điểm số toàn cầu 81.9/100.

bang-xep-hang-24-truong-dai-hoc-danh-gia-nhat-the-gioi-VDaFb5YbrsoVnd7.jpg

23. Đại học London, điểm số toàn cầu 81.7/100.

bang-xep-hang-24-truong-dai-hoc-danh-gia-nhat-the-gioi-d8smHV6sldceBOk.jpg

24. Đại học California, Santa Barbara, điểm số toàn cầu 81.4/100.

Nguồn: Tổng hợp