Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm thi THPT quốc gia 2017

Theo Bộ GD-ĐT, phổ điểm của tất các bài thi, môn thi gần với phân phối chuẩn. Điều này chứng tỏ các đề thi đánh giá sát với chuẩn đầu ra chương trình lớp 12.

Bên cạnh đó, điểm trung bình dưới 5 của hầu hết bài thi, môn thi đều chiếm tỷ lệ khoảng từ 40%-60%. Điều này cho thấy phổ điểm được phân tán tương đối rộng, đánh giá đúng năng lực của các thí sinh, giảm thiểu đáng kể hiện tượng đoán mò trong các bài thi trắc nghiệm khách quan.

Ở một số bài thi, môn thi, có nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối (10 điểm) nhưng chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn và các tỉnh có truyền thống “hiếu học”.

Tuy nhiên, số lượng thí sinh đạt điểm 0 và điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 (điểm liệt) cũng tương đối lớn và có hầu hết ở các bài thi, môn thi.

Như vậy, kết quả phân tích điểm nói lên tính khách quan, trung thực, công bằng trong công tác tổ chức thi THPT quốc giao năm 2017. Đồng thời đây cũng là một kênh thông tin để phân loại chất lượng giáo dục phổ thông ở các vùng miền.

Dưới đây là phổ điểm của từng môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua:

bo-gd-dt-cong-bo-pho-diem-thi-thpt-quoc-gia-2017-2BXsxwTJ8mNFFcq.jpg

bo-gd-dt-cong-bo-pho-diem-thi-thpt-quoc-gia-2017-qczsy2QwDRSf6P0.jpg

bo-gd-dt-cong-bo-pho-diem-thi-thpt-quoc-gia-2017-kI271puKzsxDy2f.jpg

bo-gd-dt-cong-bo-pho-diem-thi-thpt-quoc-gia-2017-bjARPzJjlM03vxJ.jpg

bo-gd-dt-cong-bo-pho-diem-thi-thpt-quoc-gia-2017-mUScSJICU7vHBjA.jpg

bo-gd-dt-cong-bo-pho-diem-thi-thpt-quoc-gia-2017-jBkkTzWcV8sM2aA.jpg

bo-gd-dt-cong-bo-pho-diem-thi-thpt-quoc-gia-2017-CDVUfqeqt1ob9pA.jpg

bo-gd-dt-cong-bo-pho-diem-thi-thpt-quoc-gia-2017-AMCkxVWK1vIj7BA.jpg

bo-gd-dt-cong-bo-pho-diem-thi-thpt-quoc-gia-2017-7DETXm94Qsw4Kvk.jpg

Nguồn: Tổng hợp