Bộ Giáo dục đề nghị Hiệp hội tạo điều kiện cho những trường xét tuyển chung

Theo đấy, Bộ GD&ĐT đề nghị Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tạo điều kiện hỗ trợ cho các trường kết liên thành nhóm xét tuyển chung, giảm thiểu tình trạng thí sinh ảo, tạo thuận tiện cho nhà trường và thí sinh. 

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi THPT quốc gia năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 04/7/2016 tại hầu hết những tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương. Sau lúc mang kết quả của kỳ thi, các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng (gọi chung là những trường) thực hiện công tác tuyển sinh đến ngày 15/11/2016.

Bộ Giáo dục đề xuất Hiệp hội tạo điều kiện cho các trường xét tuyển chung (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Để tổ chức thấp công tác tuyển sinh năm 2016 của những trường, đảm bảo công bằng, thuận tiện cho thí sinh và nhà trường, Bộ đề xuất Hiệp hội những trường đại học, cao đẳng Việt Nam kết hợp thực hiện 1 số công tác. 

Theo ấy, Hiệp hội phải thông báo kịp thời, toàn bộ những quy định về tuyển sinh, kết quả tuyển sinh của trường theo đúng quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành và các văn bản hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016.

Tạo điều kiện hỗ trợ cho những trường liên kết thành nhóm xét tuyển chung, giảm thiểu bất cập của thí sinh ảo, tạo thuận tiện cho nhà trường và thí sinh.

Nắm bắt các vướng mắc nảy sinh trong giai đoạn xét tuyển đại học, cao đẳng, tham vấn đưa ra các biện pháp hữu hiệu để xử lý kịp thời các cảnh huống.

Tuyên truyền những ích lợi thiết thực của việc đổi mới tuyển sinh để tạo sự đồng thuận trong xã hội;

Bên cạnh đó, Bộ cũng đề nghị Hiệp hội tổ chức rút kinh nghiệm sau khi chấm dứt tuyển sinh năm 2016; đề nghị những giải pháp tiếp tục đổi mới kỳ tuyển sinh năm 2017 và các năm tiếp theo.

Tính tới thời khắc này, nhóm GX đã khai triển công việc xét tuyển đại học năm 2016 sở hữu 11 trường Đại học tham gia gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Xây dựng, Đại học Ngoại thương, Đại học Thủy lợi, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Mỏ – Địa chất, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Kỹ thuật Giao thông Vận vận tải; Học viện Ngân hàng và Đại học Thăng Long.

Trong ấy, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đảm đương vai trò chủ trì thực hiện Đề án tự chủ tuyển sinh nhóm trường.

Phương thức xét tuyển của nhóm vẫn là dựa trên điểm thi trung học phổ quát quốc gia.

Báo Giáo dục