Bộ Giáo dục tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên, học sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi công văn tới các Sở Giáo dục, trường phổ thông trực thuộc bộ, yêu cầu tinh giảm cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh phổ thông. Quyết định đưa ra từ thực tế rà soát của Bộ cho thấy, số lượng cuộc thi dành cho giáo viên, học sinh hiện nay quá nhiều, chồng chéo, gây áp lực. Nhiều cuộc thi không nhận được sự đồng tình của xã hội. 

Để khắc phục, Bộ Giáo dục chủ trương giảm các cuộc thi cấp quốc gia; chỉ chọn một số cuộc thi cơ bản, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của ngành để chỉ đạo tổ chức. Bộ đồng thời điều chỉnh chính sách đối với người dự thi; không lấy thành tích cuộc thi để xét thi đua đối với các địa phương, đơn vị.

bo-giao-duc-tinh-giam-cac-cuoc-thi-danh-cho-giao-vien-hoc-sinh-zL2jE4v2So1WNFp.jpg

Quá nhiều cuộc thi đang gây gáp lực cho học sinh, giáo viên. Ảnh minh họa.

Đối với các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh tại địa phương, Bộ yêu cầu các sở chỉ tổ chức một số cuộc thi gắn liền với hoạt động dạy và học chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo phù hợp với yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất của giáo viên và học sinh. “Không yêu cầu trường tổ chức đội tuyển, không xét giải tập thể và không lấy thành tích cuộc thi để xét thi đua đối với đơn vị tham gia”, công văn nêu rõ.

Hình thức tổ chức cuộc thi ở địa phương phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; giáo viên và học sinh được tham gia một cách tự nguyện, miễn phí. Bộ khuyến khích hình thức thi trực tuyến để thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia. Tuy nhiên, các cuộc thi trực tuyến phải có giải pháp đảm bảo mỗi giáo viên, học sinh có duy nhất một tài khoản do nhà trường xác nhận và quản lý, để tránh gian lận.

Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nêu rõ, không sử dụng kết quả các cuộc thi do Sở Giáo dục chủ trì tổ chức và thành tích của học sinh do Sở cử đi tham gia cuộc thi quốc tế vào việc đánh giá kết quả học tập của học sinh từ năm học 2017-2018. Từ năm học 2018-2019, các trường hợp này cũng không được ưu tiên tuyển thẳng trong tuyển sinh đầu cấp. 

Trước ngày 31/5, các Sở Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu gửi báo cáo kết quả rà soát kèm danh sách cuộc thi được tiếp tục duy trì tại địa phương.

Với việc được ưu tiên tuyển thẳng, cộng điểm trong tuyển sinh đầu cấp cho học sinh được giải văn hoá, văn nghệ, thể thao ở nhiều cuộc thi từ cấp quận huyện trở lên, nhiều phụ huynh đã “luyện” con tham gia khiến trẻ bị căng thẳng. Ngày 22/12/2016, Bộ Giáo dục đã gửi công văn yêu cầu rà soát các cuộc thi. 

Nguồn: Tổng hợp