Chỉ sở hữu thể là hội mọt sách: Bồ ko sở hữu cũng được nhưng không thể sống thiếu sách!

image

Hình đại diện và tên đăng ký không phản cảm, ko có các thông tin bao gồm: link web, số điện thoại, email hoặc tên riêng..có tính lăng xê, thương mại cho cá nhân, tổ chức hoặc sở hữu nội dung gây hại cho những công ty, cá nhân khác.

Những hoạt động của User không vi phạm pháp luật và những qui định của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Nội dung bình luận không san sớt link, số điện thoại, email hoặc lăng xê cho bất cứ cá nhân, doanh nghiệp nào

Nội dung bình luận ko vi phạm đạo đức, pháp luật, thuần phong mỹ tục Việt Nam

Nội dung bình luận không vu cáo, bôi nhọ, miệt thị, xuyên tạc, gây hại cho đơn vị, cá nhân

Nội dung bình luận không chửi bới, thông tục

Khi phạm qui, tài khoản sẽ bị khóa lâm thời..

Nguồn: Tổng hợp