Chương trình phổ biến sở hữu thể đổi thay thế nào sau năm 2017

0
316
5 (100%) 1 vote

Thiết bị ba, 25/4/2017 | 05:00 GMT+7

|

Thứ ba, 25/4/2017 | 05:00 GMT+7

|

Theo dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông nói chung, giáo dục phổ thông được chia thành giai đoạn căn bản và hướng nghiệp, học sinh được chọn lựa môn học và xuất hiện phổ biến môn học mới.

Chương trình phổ thông có thể thay đổi thế nào sau năm 2017

Đình Hoàng – Quỳnh Trang

vnExpress