Đại học Chính trị tuyển sinh thạc sĩ năm 2017 | Sau ĐH

0
295
5 (100%) 1 vote
image

I. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

một. Chuyên ngành Triết học: 07 chỉ tiêu.

2. Chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội công nghệ: 09 chỉ tiêu.

3. Chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Quốc gia: 31 chỉ tiêu.

II. HÌNH THỨC, NGÔN NGỮ VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

một. Hình thức: Tập hợp, chính quy.

2. Tiếng nói: Tiếng Việt.

3. Thời kì đào tạo seo chuyên sâu
2 năm (24 tháng).

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1. Đối tượng dự thi 

Đối tượng dự thi trình độ thạc sĩ năm 2017 tại Trường Đại học Chính trị là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, được cơ quan, đơn vị đề xuất, cấp mang thẩm quyền xét duyệt ra quyết định.

2. Điều kiện dự thi

a) Về phẩm chất chính trị, đạo đức
– Tuyệt đối trung thành mang Đất nước và Quần chúng. #, có Đảng Cùng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có tinh thần cảnh giác cách mệnh cao, sẵn sàng đương đầu, hy sinh, hoàn tất thấp mọi nhiệm vụ được giao.
– Mang phẩm chất đạo đức cách mạng; bắt buộc, kiệm, liêm chính, chí công không lo nghĩ; gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, luật pháp của Nhà nước; phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật quân đội; tôn trọng và kết đoàn sở hữu quần chúng, có đồng đội; được nhân dân tín nhiệm.
b) Về văn bằng
– Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp mang ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi.
– Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần sở hữu chuyên ngành dự thi cần học bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học trước lúc dự thi.
c) Về cương vị công tác và thời kì tích lũy chuyên môn
Cán bộ chính trị cấp đại đội và tương đương; cán bộ nghiên cứu, quản lý giáo dục; gia sư chuyên ngành, hoặc chuyên ngành gần ở các học viện, nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp, ra trường công việc 02 năm trở lên.
d) Về lý lịch
Lý lịch bản thân rõ ràng, ko nằm trong thời gian đang thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên hoặc đang trong thời kì thi hành án hình sự (mang công nhận của cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm cho việc).
e) Về tuổi đời, sức khoẻ
– Tuổi đời ko quá 40 tuổi, nếu đặc thù không quá 45 tuổi.
– Với sức khoẻ phù hợp, đảm bảo đề xuất học tập, rèn luyện, công tác.
f) Nộp hồ sơ hầu hết, đúng thời hạn theo quy định của Nhà trường.

IV. CÁC MÔN THI TUYỂN SINH

1. Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Bậc 2/6 – Khuông năng lực ngoại ngữ 6 bậc sử dụng cho Việt Nam). Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ lúc mang bằng phải chăng nghiệp đại học ngành tiếng nói tiếng Anh hoặc có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Sườn năng lực ngoại ngữ 6 bậc tiêu dùng cho Việt Nam hoặc tương đương do một cơ sở được Bộ Giáo dục và Huấn luyện cho phép (hoặc xác nhận) cấp. Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ sở hữu giá trị trong thời hạn 2 năm, tính từ ngày cấp tới ngày dự thi.

2. Môn Cơ bản: Triết học Mác-Lênin.

3. Môn Cơ sở:

– Chuyên ngành Triết học: Lịch sử triết học.
– Chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội công nghệ: Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa.
– Chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước: Nguyên lý xây dựng Đảng.

V. ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC ƯU TIÊN

một. Đối tượng ưu tiên

a) Người với thời gian công việc liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực một. Trong ví như này, thí sinh bắt buộc sở hữu quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, công ty mang thẩm quyền.
b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.
c) Con liệt sĩ.
d) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng cần lao.
e) Người dân tộc thiểu số mang hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương thuộc Khu vực một.

2. Mức ưu tiên

 Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại Mục một (đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) ví như không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định và cùng một điểm (thang điểm 10) cho môn cơ sở của chuyên ngành dự thi.

VI. HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH 

một. Giấy tờ tuyển sinh
a) Đơn xin đăng ký dự thi.
b) Phiếu tuyển mua học viên.
c) Bằng Đại học (phôtô công chứng).
d) Bảng điểm đại học (phôtô công chứng).
e) Giấy chứng thực sức khoẻ (có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định của Bộ Quốc phòng).
f) Ảnh 3×4: 04 cái.
g) Giấy chứng nhận ưu tiên (giả dụ mang).
h) Những giấy tờ khác theo thông báo của Cục Cán bộ – Tổng Cục Chính trị.
2. Thời kì 
a) Thi tuyển sinh: Ngày 13 và 14/5/2017 (sáng 13/5 quán triệt quy chế, chiều 13 và cả ngày 14/5/2017 doanh nghiệp thi).
b) Ban bố kết quả thi tuyển sinh: Dự định từ ngày 05/6 ÷ 15/6/2017.
c) Khai trường khoá học: Dự định tháng 9/2017.
3. Địa điểm thi tuyển sinh: Trường Đại học Chính trị.

Theo Đại học Chính Trị

Nguồn bài viết|tuyển sinh đại học|thông tin tuyển sinh|https://daotaolienthong.edu.vn

Nguồn bài viết|tuyển sinh đại học|thông báo tuyển sinh|https://daotaolienthong.edu.vn


http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-chinh-tri-tuyen-sinh-thac-si-nam-2017-c46a32560.html