Đại học Ngoại ngữ tin học TP Hồ Chí Minh tuyển sinh 2017 | ĐH – CĐ

0
347
Rate this post
image

Năm 2017, Trường Đại học Ngoại Ngữ – Tin Học TP.HCM (HUFLIT) tuyển sinh bằng hai phương thức: xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT nhà nước 2017 và xét tuyển kết theo quả học tập lớp 12 THPT đối với đa số các ngành tập huấn trình độ đại học chính quy.

Chỉ tiêu tuyển sinh cho cả 2 phương thức là 3.500 (dự kiến). Trong đó:

  • Chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2017 chiếm 70%.
  • Chỉ tiêu xét tuyển theo học bạ lớp 12 THPT chiếm 30%.

1. Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2017
Trường dành 70% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển này (tương đương 2.450 chỉ tiêu).
–  Điều kiện để được xét tuyển:

+ Tham dự kỳ thi THPT nhà nước năm 2017.
+ Đạt điểm bảo đảm chất lượng đầu vào năm 2017 theo quy định của Bộ Giáo dục và Huấn luyện

– Lịch tuyển sinh:  Theo quy định của Bộ Giáo dục và Tập huấn
– Lệ phí tổn tuyển sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
2. Phương thức 2: Xét tuyển theo học bạ lớp 12 THPT
Trường dành 30% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển này (tương đương một.050 chỉ tiêu).
a) Đối tượng xét tuyển: toàn bộ các thí sinh tham gia kỳ thi Trung học phổ biến nhà nước năm 2017 hoặc đã phải chăng nghiệp THPT các năm trước.
b) Điều kiện để được xét tuyển:
+ Thấp nghiệp THPT.
+ Tổng điểm làng nhàng những môn tiêu dùng để xét tuyển cho từng ngành trong năm lớp 12 đạt từ 18.0 trở lên.

Tỉ dụ:

Giả dụ thí sinh xét tuyển học bạ vào ngành Kế toán (D340301) với tổ hợp môn Toán – Lý – Tiếng Anh, cách tính điểm như sau: (Điểm nhàng nhàng môn Toán lớp 12 + Điểm trung bình môn Lý lớp 12 + Điểm nhàng nhàng môn Tiếng Anh lớp 12) >= 18.0.

c) Phương pháp tính điểm để xét tuyển:
+ Đối mang các ngành ko mang môn xét tuyển chính:

Điểm xét tuyển = tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp môn + Điểm ưu tiên

Tỉ dụ: Thí sinh xét tuyển học bạ vào ngành Luật kinh tế (D380107) với tổ hợp môn Văn, Sử, Địa

 

Văn Sử Địa Tổng điểm
3 môn
Điểm ưu tiên Điểm xét tuyển
6.0 7.0 8.0 21.0 1.0 22.0

+ Đối có các ngành với môn xét tuyển chính là tiếng Anh:

Điểm xét tuyển = (tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp môn + Điểm TB môn Tiếng Anh lớp 12) + Điểm ưu tiên x 4/3

Thí dụ: Thí sinh xét tuyển học bạ vào ngành Ngôn ngữ Anh (D220201) với tổ hợp môn Văn, Toán, Tiếng Anh

Văn Toán Tiếng Anh Tổng điểm 3 môn Điểm ưu tiên Điểm xét tuyển
6.0 7.0 8.0 21.0 1.5 31.0

+ Điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng được thực hiện đúng theo quy định ưu tiên trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Huấn luyện.
+ Điểm xét tuyển khiến tròn đến 0.25.

d) Thời kì nhận hồ sơ xét tuyển học bạ lớp 12:

  • Đợt 1: Nhận giấy tờ xét tuyển từ ngày một/4/2017 tới ngày 30/6/2017.
  • Đợt 2: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/7/2017 đến ngày 10/7/2017.
  • Đợt 3: Nhận giấy tờ xét tuyển từ ngày 11/7/2017 đến ngày 20/7/2017.
  • Đợt 4: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 21/7/2017 đến ngày 31/7/2017.
  • Đợt 5: Nhận giấy tờ xét tuyển từ ngày 1/8/2017 đến ngày 10/8/2017.
  • Đợt 6: Nhận giấy tờ xét tuyển từ ngày 11/8/2017 đến ngày 20/8/2017.
  • Đợt 7: Nhận giấy tờ xét tuyển từ ngày 21/8/2017 tới ngày 31/8/2017.
  • Đợt 8: Nhận giấy tờ xét tuyển từ ngày 1/9/2017 đến ngày 10/9/2017.

Thí sinh xét tuyển sẽ nhận kết quả xét tuyển và làm cho giấy tờ nhập học theo thông tin của trường.   

Ngành và tổ hợp xét tuyển (cho cả 2 phương thức xét tuyển):

S
T
T
Mã Ngành Tên ngành Tổ hợp xét tuyển (cho cả 2 phương thức) Chú thích
Mã tổ hợp Tổ hợp
1 D480201 Khoa học thông báo A00
A01
D01
D07
Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán,  Hóa, Tiếng Anh;
 
2 D220201 Tiếng nói Anh D01
A01
D14
D15
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Văn, Sử, Tiếng Anh;
Văn, Địa, Tiếng Anh
Môn xét tuyển chính: Tiếng Anh
3 D220204 Tiếng nói Trung Quốc D01
A01
D04
D14
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Văn, Toán, Tiếng Trung;
Văn, Sử, Tiếng Anh;
 
4 D340101 Quản trị buôn bán D01
A01
D07
D11
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Tiếng Anh;
Văn, Lý, Tiếng Anh
Môn xét tuyển chính: Tiếng Anh
5 D340120 Kinh doanh quốc tế D01
A01
D07
D11
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Tiếng Anh;
Văn, Lý, Tiếng Anh
Môn xét tuyển chính: Tiếng Anh
6 D310206 Quan hệ quốc tế D01
A01
D07
D14
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Tiếng Anh;
Văn, Sử, Tiếng Anh
Môn xét tuyển chính: Tiếng Anh
7 D340201 Tài chính – Nhà băng D01
A01
D07
D11
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Tiếng Anh;
Văn, Lý, Tiếng Anh
 
8 D340301 Kế toán D01
A01
D07
D11
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Tiếng Anh;
Văn, Lý, Tiếng Anh
 
9 D340103 Quản trị dịch vụ và lữ hành D01
A01
D15
D14
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Văn, Địa, Tiếng Anh;
Văn, Sử, Tiếng Anh
 
10 D340107 Quản trị khách sạn D01
A01
D15
D14
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Văn, Địa, Tiếng Anh;
Văn, Sử, Tiếng Anh
 
11 D380107 Luật kinh tế D01
A01
D07
D14
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Tiếng Anh;
Văn, Sử, Tiếng Anh
 
12 D220213 Đông Phương học D01
D06
D15
D14
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Văn, Toán, Tiếng Nhật;
Văn, Địa, Tiếng Anh;
Văn, Sử, Tiếng Anh

Xem thêm :


http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-ngoai-ngu-tin-hoc-tp-ho-chi-minh-tuyen-sinh-2017-c24a32528.html