Đại học Y tế công cùng tuyển sinh sau đại học 2017 | Sau ĐH

0
291
Rate this post
image

Thực hành Kế hoạch tuyển sinh và Huấn luyện năm học 2017, Trường Đại học Y tế công cùng thông báo tuyển sinh những khoá đào tạo seo chuyên sâu
liên thông
sau đại học như sau:

 • Tiến sỹ Y tế công cộng;
 • Tiến sĩ Quản lý bệnh viện;
 • Chuyên khoa cấp II Tổ chức Quản lý Y tế;
 • Thạc sỹ Y tế công cộng;
 • Thạc sỹ Quản lý bệnh viện;
 • Chuyên khoa cấp I Y tế công cùng.

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

1. Tiến sỹ Y tế công cùng:

 • Ví như thí sinh có bằng thạc sĩ: Hầu hết các thí sinh sở hữu bằng thạc sĩ đều được đăng ký dự tuyển. Đối sở hữu những thí sinh với bằng thạc sĩ không thuộc khối ngành kỹ thuật sức khỏe phải mang chứng thực chương trình Bổ túc tri thức chuyên ngành Y tế công cộng do cơ sở đào tạo seo chuyên sâu
  liên thông
  sở hữu thẩm quyền cấp.
 • Ví như thí sinh chưa mang bằng thạc sĩ: Thí sinh phải sở hữu bằng rẻ nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên. Đối mang những thí sinh mang bằng đại học không thuộc khối ngành công nghệ sức khỏe cần học bổ sung và được cấp chứng thực chương trình Bổ túc kiến thức chuyên ngành Y tế công cộng do cơ sở đào tạo seo chuyên sâu
  liên thông
  với thẩm quyền cấp.
 • Với 1 bài luận về dự kiến nghiên cứu, trong đó bộc lộ rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do chọn lựa lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do chọn lựa cơ sở đào tạo seo chuyên sâu
  ; kế hoạch thực hành trong từng thời kỳ của thời kì huấn luyện seo chuyên sâu
  ; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như các chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc khiến sau lúc phải chăng nghiệp; yêu cầu người chỉ dẫn. Chủ đề nghiên cứu tụ hội vào các vấn đề Y tế công cùng, y tế phòng ngừa, tăng sức khỏe, coi ngó sức khỏe cho người dân (thí dụ dich vu top google
  seo
  tễ học, sức khỏe môi trường – nghề nghiệp, kinh tế y tế, quản lý và chính sách y tế,… vận dụng trong coi ngó sức khỏe cụ thể)
 • Với hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh kỹ thuật như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tấn sĩ cộng chuyên ngành; hoặc 1 thư giới thiệu của 1 nhà kỹ thuật mang chức danh khoa học hoặc học vị tấn sĩ cùng chuyên ngành và 1 thư giới thiệu của thủ trưởng công ty công tác của thí sinh. Các người giới thiệu này bắt buộc với ít ra 6 tháng cùng công việc hoặc chung lĩnh vực chuyên môn mang thí sinh. Thư giới thiệu cần có những nhận xét, kiểm tra về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

+  Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;

+ Năng lực hoạt động chuyên môn;

+ Phương pháp làm việc;

+ Khả năng nghiên cứu;

+ Khả năng làm việc theo nhóm;

+ Điểm tốt và yếu của người dự tuyển;

+ Triển vọng phát triển về chuyên môn;

+ Các nhận xét khác và chừng độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh khiến TSYTCC.

 •  Điều kiện về ngoại ngữ:

+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo sườn tham khảo Châu Âu trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ tới ngày dự tuyển nghiên cứu sinh (do 1 trọng điểm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo seo chuyên sâu
liên thông
ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1 qui định).

+ Với Bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ.

+ Hoặc có Bằng phải chăng nghiệp đại học, thạc sĩ được đào tạo seo chuyên sâu
liên thông
ở nước ko kể.

 • Sở hữu 2 năm kinh nghiệm làm cho việc trong ngành y tế.
 • Sở hữu đủ sức khoẻ để học tập.

2. Tiến sỹ Quản lý bệnh viện:

 • Điều kiện về văn bằng:
  • Thấp nghiệp ĐH hoặc ThS ngành đúng (Quản lý bệnh viện, Quản trị bệnh viện) và ngành gần (Quản trị sức khỏe, Y tế công cộng, Kinh tế y tế), ngành ăn nhập (gồm các ngành thuộc khối kỹ thuật sức khỏe (trừ các ngành Quản lý bệnh viện và Quản trị bệnh viện); kinh tế; quản trị buôn bán; quản lý/chính sách công, tin học và 1 số ngành thích hợp khác với lĩnh vực quản lý.
  • Người chưa có bằng ThS phải sở hữu bằng phải chăng nghiệp ĐH hệ chính qui dòng Khá trở lên
  • Người với bằng tốt nghiệp các ngành ĐH hoặc ThS ngành gần, ngành ăn nhập buộc phải có chứng chỉ chương trình bổ túc tri thức chuyên ngành Quản lý y tế do cơ sở đào tạo seo chuyên sâu
   liên thông
   với thẩm quyền cấp.  
 • Với một bài luận về dự kiến nghiên cứu, trong đó mô tả rõ ràng dự kiến đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do chọn lọc lĩnh vực nghiên cứu, mục đích và mong muốn đạt được, lý do tuyển lựa cơ sở đào tạo seo chuyên sâu
  ; kế hoạch thực hành trong từng thời kỳ của thời kì đào tạo seo chuyên sâu
  ; những kinh nghiệm, tri thức, sự hiểu biết cũng như các chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự kiến nghiên cứu; dự kiến việc khiến sau khi thấp nghiệp; đề nghị người chỉ dẫn. Chủ đề nghiên cứu phải giao hội vào lĩnh vực Quản lý bệnh viện hoặc quản lý cơ sở coi sóc sức khỏe như quản lý chất lượng, quản lý nhân công, quản lý tài chính, quản lý trang thiết bị, quản lý cơ sở hạ tầng bệnh viện,…
 • Với hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học mang chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tấn sĩ cộng ngành; hoặc 1 thư giới thiệu của 1 nhà khoa học sở hữu chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cộng ngành và 1 thư giới thiệu của thủ trưởng doanh nghiệp công việc của thí sinh. Các người giới thiệu này buộc phải sở hữu ít nhất 6 tháng công tác hoặc cộng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu cần với những nhận xét, kiểm tra về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:
  • Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;
  • Năng lực hoạt động chuyên môn;
  • Cách thức làm việc;
  • Khả năng nghiên cứu;
  • Khả năng làm việc theo nhóm;
  • Điểm hay và yếu của người dự tuyển;
  • Triển vọng lớn mạnh về chuyên môn;
  • Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.
 •  Điều kiện về ngoại ngữ:
 • Mang chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo khuông tham khảo Châu Âu trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh (do 1 trọng tâm khảo thí quốc tế với thẩm quyền hoặc 1 trường đại học trong nước đào tạo seo chuyên sâu
  liên thông
  ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo sườn năng lực tương đương cấp độ B1 qui định).
 • Hoặc mang Bằng rẻ nghiệp đại học ngoại ngữ.
 • Hoặc với Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ được đào tạo seo chuyên sâu
  liên thông
  ở nước ngoại trừ.
 • Với 2 năm kinh nghiệm làm cho việc trong lĩnh vực coi sóc sức khỏe.
 • Có đủ sức khoẻ để học tập.

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh TS Y tế công cộng và TS Quản lý Bệnh viện năm 2017: 15 chỉ tiêu.

3. Chuyên khoa cấp II Đơn vị Quản lý Y tế:

 • Mang bằng Chuyên khoa cấp I chuyên ngành tương đương, có thâm niên công việc trong chuyên ngành đăng ký dự thi từ 6 năm trở lên (không đề cập thời gian học CKI).
 • Mang bằng Thạc sỹ đúng chuyên ngành dự tuyển từ 6 năm trở lên.
 • Mang bằng rẻ nghiệp Chưng sĩ nội trú bệnh viện đúng chuyên ngành đã công tác trong chuyên ngành 3 năm (tính từ ngày phải chăng nghiệp bác sĩ nội trú)
 • Các người có bằng Chuyên khoa cấp I hoặc Thạc sĩ hoặc Bác sĩ nội trú chuyên ngành khác cần có chứng chỉ lớp Bổ túc tri thức chuyên ngành YTCC do cơ sở đào tạo seo chuyên sâu
  liên thông
  sở hữu thẩm quyền cấp.
 • Tuổi đời ko quá 50 đối với nữ và không quá 55 đối có nam
 • Lý lịch rõ ràng, hiện không bị truy tìm cứu nghĩa vụ hình sự.
 • Sở hữu đủ sức khoẻ để học tập và nghiên cứu.
 • Những đối tượng bên cạnh biên chế nhà nước, trường hợp với nhu cầu học tập cần đóng kinh phí tổn tập huấn seo chuyên sâu
 • Điều kiện miễn thi ngoại ngữ: Thí sinh mang thời kì công việc 03 năm trở lên liên tiếp tại các khu vực sau (theo bảng phân chia khu vực theo năm 2008): a) toàn bộ những thí sinh đang công tác tại khu vực 1; b) thí sinh không phải người dân tộc Kinh, công việc tại khu vực 2 nông thôn.

* Dự định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017: 60 chỉ tiêu.

4. Thạc sỹ Y tế công cộng (Chương trình được xác nhận đạt chuẩn những Trường Đại học Đông Nam Á (AUN) năm 2016)

 • Điều kiện về văn bằng:
  • Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành đúng (thuộc nhóm ngành quản lý dich vu top google
   seo
   vụ Y tế: Y tế công cộng, dinh dưỡng, lý sinh y khoa, kỹ thuật hình ảnh y khoa, vật lý trị liệu).
  • Thí sinh tốt nghiệp ngành sắp (các ngành thuộc khối kỹ thuật sức khỏe, trừ nhóm ngành quản lý dich vu top google
   seo
   vụ y tế) và ngành xa (đa số các ngành còn lại) nên có chứng chỉ chương trình bổ túc kiến thức chuyên ngành Y tế công cộng do cơ sở đào tạo seo chuyên sâu
   liên thông
   có thẩm quyền cấp.
 • Kinh nghiệm thâm niên công tác:
  • Thí sinh thấp nghiệp đại học ngành đúng (thuộc nhóm ngành Quản lý dich vu top google
   seo
   vụ Y tế) và ngành gần (đa số những ngành thuộc khối kỹ thuật sức khỏe) sở hữu bằng chiếc Hơi trở lên được dự thi ngay sau lúc tốt nghiệp.
  • Thí sinh thuộc ngành đúng hoặc ngành gần ko có bằng thấp nghiệp loại Tương đối trở lên buộc phải mang tối thiểu một năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế.
  • Thí sinh tốt nghiệp ngành khác (toàn bộ các ngành còn lại ) cần với tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế.
 • Có đủ sức khoẻ để học tập.
 • Điều kiện miễn thi ngoại ngữ:
  • Với bằng phải chăng nghiệp đại học, thạc sĩ, tấn sĩ được đào tạo seo chuyên sâu
   liên thông
   toàn thời kì ở nước ko kể, được cơ quan sở hữu thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
  • Mang bằng rẻ nghiệp đại học chương trình tiền tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Tập huấn về đào tạo seo chuyên sâu
   liên thông
   chương trình tiền tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, mang đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;
  • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ko kể;
  • Sở hữu chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Sườn năng lực ngoại ngữ 6 bậc tiêu dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi 1 cơ sở được Bộ Giáo dục và Huấn luyện cho phép hoặc xác nhận.

5. Thạc sỹ Quản lý bệnh viện (Chương trình đã tham dự kiểm tra để công nhận đạt chuẩn các Trường Đại học Đông Nam Á (AUN) năm 2016 và đang chờ kết quả)

–  Điều kiện về văn bằng:

 • Thí sinh thấp nghiệp đại học ngành đúng: Quản lý/quản trị bệnh viện;
 • Rẻ nghiệp ngành sắp (những ngành thuộc khối công nghệ sức khỏe) và ngành xa (các ngành còn lại) buộc phải với chứng chỉ chương trình bổ túc kiến thức chuyên ngành Quản lý y tế do cơ sở đào tạo seo chuyên sâu
  liên thông
  có thẩm quyền cấp.
 • Kinh nghiệm thâm niên công việc:
  • Các thí sinh phải chăng nghiệp đại học ngành đúng (Quản lý/quản trị Bệnh viện)  và ngành sắp (mọi các ngành thuộc khối khoa học sức khỏe) có bằng loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi thấp nghiệp.
  • Các thí sinh thuộc ngành đúng hoặc ngành gần không có bằng tốt nghiệp dòng khá trở lên bắt buộc sở hữu tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế
  • Những thí sinh tốt nghiệp ngành khác (đa số những ngành còn lại ) dự thi phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế.
 • Mang đủ sức khoẻ để học tập.
 • Điều kiện miễn thi ngoại ngữ:
  • Sở hữu bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo seo chuyên sâu
   liên thông
   toàn thời kì ở nước bên cạnh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
  • Với bằng thấp nghiệp đại học chương trình tiền tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Tập huấn về đào tạo seo chuyên sâu
   liên thông
   chương trình tiền tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) xác nhận, sở hữu đối tác nước ngoài cộng cấp bằng;
  • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước bên cạnh;
  • Sở hữu chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Sườn năng lực ngoại ngữ 6 bậc sử dụng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi 1 cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.

* Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 đối có thạc sỹ Y tế công cộng và thạc sỹ Quản lý bệnh viện: 250 chỉ tiêu.

6. Chuyên khoa cấp I Y tế công cộng:

 • Thí sinh mang bằng tốt nghiệp đại học những ngành khoa học sức khỏe: Y, Dược, Y tế công cùng, Điều dưỡng, Kỹ thuật y khoa, xét nghiệm y học.
 • Thí sinh mang bằng rẻ nghiệp đại học các ngành ko thuộc khối công nghệ sức khỏe cần với chứng chỉ Bổ túc kiến thức chuyên ngành Y tế công cộng do cơ sở đào tạo seo chuyên sâu
  liên thông
  mang thẩm quyền cấp.
 • Sở hữu ít nhất một năm kinh nghiệm khiến việc trong lĩnh vực y tế.
 • Tuổi đời ko quá 45 đối với nữ và 50 đối mang nam.
 • Với đủ sức khoẻ để học tập.

* Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017: 80 chỉ tiêu.

II. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

 1. Tiến sỹ Y tế công cộng: từ 3 – 4 năm.
 2. Tấn sĩ Quản lý bệnh viện: từ 3 – 4 năm
 3. Chuyên khoa cấp II Tổ chức Quản lý Y tế: từ 2 – 4 năm (hệ tín chỉ).
 4. Thạc sỹ Y tế công cùng: tụ hội 18 tháng.
 5. Thạc sỹ Quản lý bệnh viện: tụ hợp 18 tháng.
 6. Chuyên khoa cấp I Y tế công cộng: tập hợp 2 năm. 

III. THỦ TỤC TUYỂN SINH

1. Các môn thi tuyển và lệ phí thi tuyển

một.một. Các môn thi

một.một.1. Tiến sỹ Y tế công cùng:

 • Xét tuyển giấy tờ
 • Thí sinh biểu hiện bài luận về dự kiến nghiên cứu trước tiểu ban chuyên môn.

một.1.2. Tiến sĩ Quản lý bệnh viện:

 • Xét tuyển hồ sơ
 • Thí sinh mô tả bài luận về dự kiến nghiên cứu trước tiểu ban chuyên môn.

một.1.3. Chuyên khoa cấp II Doanh nghiệp Quản lý Y tế:

 • Môn chuyên ngành: Doanh nghiệp và quản lý y tế.
 • Ngoại ngữ: 01 trong 05 trang bị Tiếng Anh hoặc tiếng Nga, Pháp, Đức, Trung theo qui định hiện hành (Tương đương trình độ C và với phần chuyên ngành).

1.một.4. Thạc sỹ Y tế công cùng

 • Môn cơ bản: Toán thống kê
 • Môn chuyên ngành: Dịch tễ – Sức khỏe Môi trường
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Cấp độ A2 khung Châu Âu)

1.một.5. Thạc sỹ Quản lý bệnh viện

 • Môn căn bản: Toán thống kê
 • Môn chuyên ngành: Đơn vị quản lý y tế
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Cấp độ A2 sườn Châu Âu)

1.1.6. Chuyên khoa cấp I Y tế công cùng

 • Môn cơ bản: Toán thống kê
 • Môn chuyên ngành: Doanh nghiệp quản lý y tế

một.2. Thời kì ôn tập

Dự định từ 1/6/2017 đến 30/6/2017 (thí sinh mang thể theo dõi Thông báo khai trường lớp ôn thi trên website của phòng Quản lý Tập huấn Sau đại học: http://dtsdh.huph.edu.vn/vi/tuyensinh/tb).

1.3. Kinh phí ôn tập và thi tuyển tại Trường Đại học Y tế công cùng: 

 • Đối mang thí sinh thi tuyển trình độ Thạc sỹ và CKI YTCC, CKII TCQLYT:
 • Lệ phí đăng ký dự thi: 60.000đ/một thí sinh.
 • Lệ phí tổn giấy tờ: 60.000đ/1 hồ sơ
 • Lệ tổn phí thi tuyển: 120.000đ/môn.
 • Học phí ôn tập:

+ Lớp ôn thi trong giờ: 1.200.000đ/ môn

+ Lớp ôn thi bên cạnh giờ: một.800.000 đ/môn

 • Đối mang thí sinh thi tuyển trình độ Tấn sĩ YTCC, TS QLBV:
 • Lệ phí hồ sơ: 100.000đ/1 giấy tờ.
 • Lệ phí đăng ký xét tuyển hồ sơ: 200.000đ/một thí sinh
 • Lệ tổn phí Hội đồng xét tuyển: 5.000.000đ/thí sinh

Chú thích: Học phí ôn thi (giả dụ thí sinh mang đăng ký ôn thi) và lệ phí tổn thi được nộp tại phòng Tài chính – Kế toán (phòng A206 – tầng 2 nhà A) trước khi nộp hồ sơ. 

1.4. Thời kì và địa điểm thi tuyển

 • Thời gian thi tuyển: ngày 25-27/8/2017
 • Địa điểm: Trường Đại học Y tế công cộng – Số 1A Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

2. Hồ sơ tuyển sinh:

 • Hồ sơ đăng ký dự tuyển cất trong phong so bì hồ sơ A4
 • Bìa hồ sơ 
 • Các giấy tờ trong túi giấy tờ hầu hết, xếp theo trật tự được liệt kê ở bìa túi giấy tờ:
 1. Phiếu đăng ký dự thi sau đại học 
 2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và đóng dấu giáp lai (thời gian không quá 6 tháng tính đến thời khắc dự thi)
 3. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ sau:
  1. Bằng phải chăng nghiệp đại học, bảng điểm đại học
  2. Bằng phải chăng nghiệp thạc sỹ và bảng điểm thạc sỹ (đối mang thí sinh là thạc sỹ dự thi tiến sỹ)
  3. Những chứng chỉ bổ sung những môn học theo quy định (nếu thuộc diện nên bổ túc kiến thức chuyên ngành)
 4. Văn bản mang giá trị pháp lý chứng minh về thâm niên công tác. (Theo đề xuất về đối

     tượng dự thi)

 1. Chứng chỉ, văn bằng Ngoại ngữ do cơ sở đào tạo seo chuyên sâu
  liên thông
  mang thẩm quyền cấp (nếu với).
 2. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập, công việc của 1 bệnh viện đa khoa trong vòng 6 tháng trở lại.
 1. Văn bản có giá trị pháp lý về đối tượng ưu tiên (giả dụ thuộc diện ưu tiên).
 2. 02 ảnh mới nhất cỡ 3×4 cm của thí sinh (ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm sinh ở mặt sau của ảnh)
 1. 02 Phong so bì mang dán tem trong nước, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận

Đối mang thí sinh dự thi nghiên cứu sinh, giấy tờ bao gồm như mục 2 và bổ sung thêm các mục sau:

 1. 02 Thư giới thiệu của các nhà khoa học với trình độ Tiến sĩ trở lên.
 2. 01 Bài luận về dự kiến nghiên cứu.

Chú ý:

1Các đối tượng sở hữu bằng tốt nghiệp đại học, thạc sỹ do cơ sở giáo dục nước ngoại trừ cấp nên nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, Bộ GD&ĐT. 

2. Thí sinh chuyển vận và sử dụng những biểu mẫu của giấy tờ tại shop: http://dtsdh.huph.edu.vn/vi/tuyensinh/bm

3. Trường không nhận hồ sơ ví như thiếu một trong các giấy tờ trên.

4. Thí sinh tự mãn chỗ ở trong thời kì học ôn thi và dự thi tại trường.

IV. THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

một. Thời hạn nộp giấy tờ:  8h00-16h30 từ ngày 01/3/2017 đến hết ngày 31/3/2017 (không nói thứ 7, Chủ nhật và những ngày lễ).

2. Địa điểm nộp giấy tờ:

Phòng Quản lý Huấn luyện Sau đại học, Trường Đại học Y tế công cộng, Số 1A Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 6266 2335; Fax: 04. 6266 2385

Email: dtsdh@huph.edu.vn; Website: http://dtsdh.huph.edu.vn/vi/tuyensinh/tb

Kính đề nghị các cơ quan thông báo nội dung tuyển sinh này tới các cơ sở trực thuộc, những cán bộ y tế sở hữu ước vọng dự thi những chương trình đề cập trên để thí sinh kịp thời đăng ký và hoàn tất thủ tục dự thi tuyển./.

Nguồn bài viết|tuyển sinh đại học|thông báo tuyển sinh|https://daotaolienthong.edu.vn

Nguồn bài viết|tuyển sinh đại học|thông tin tuyển sinh|https://daotaolienthong.edu.vn


http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-y-te-cong-cong-tuyen-sinh-sau-dai-hoc-2017-c46a32562.html