Đáp án bài toán chọn hình to nhất

0
283
Rate this post

Đề bài:

Sở hữu 3 hình được tạo bởi các hình tròn và hình vuông như dưới đây:

the-duc-tri-nao-voi-bai-toan-tim-hinh-lon-nhat
 

Hỏi hình nào mang khoảng trống phần màu xám to nhất?

A: Hình A

B: Hình B

C: Hình C

D: Hình A và hình B

E: Cả ba hình

Đáp án: C.

Hình A có thể tích phần màu xám bằng 4 – π cm2.

Hình B với không gian phần màu xám bằng 4 – 4 x π/4 = 4 – π cm2.

Hình C mang đường kính hình tròn là đường chéo của hình vuông trắng. Suy ra khoảng trống của hình vuông trắng bằng tích hai đường chéo chia 2 và bằng
2 x 2/2 = 2 
cm2Từ đây ta mang khoảng trống phần màu xám ở hình C bằng π – 2 cm2.

Dễ thấy π – 2 > 4 – π . Suy ra, hình C mang khoảng trống phần màu xám to nhất.

Ta sắm phương án C.

vnExpress