Đáp án bài toán ‘giải mã kim tự tháp’

0
207
Rate this post

Đề bài:

Một kim tự tháp có 5 tầng gồm 15 căn phòng được đánh số theo một quy luật toán học, trong đó 10 căn phòng được cho biết trước các số như hình vẽ, còn 5 phòng ở tầng đáy được thay số bởi kí hiệu A,B,C,D,E.

dap-an-bai-toan-giai-ma-kim-tu-thap
 

Khách tham quan muốn đi hết 15 căn phòng phải giải mã các kí hiệu A, B, C, D, E là các số nào để phù hợp với quy luật toán học.

Bạn có thể giúp khách tham quan hết toàn bộ kim tự tháp được không?

Đáp án: 

dap-an-bai-toan-giai-ma-kim-tu-thap-1
 

Quy luật là: Nhân với 6 rồi viết ngược lại.

Dòng 2 nhận được từ 9 × 6 = 54, viết ngược lại là 45

Dòng 3 nhận được từ 54 × 6 = 324, viết ngược lại là 423

Dòng 4 nhận được từ 324 × 6 = 1944, viết ngược lại là 4491

Dòng 5 nhận được từ 1944 × 6 = 11664, viết ngược lại là 46611.

vnExpress