Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh 2017 thức giấc Bình Dương | Vào lớp 10

0
871
Rate this post

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh 2017 – Bình Dương


29. He has _____ given up playing online games.

A. success                   B. Quần vợt                           C. Judo                   D. Violin

30. My sister can play the ____ very well.

A. yoga                      B. tennis                             C. judo                   D. violin

Dap an de thi vao lop 10 mon tieng Anh 2017 tinh Binh Duong

Dap an de thi vao lop 10 mon tieng Anh 2017 tinh Binh Duong

Dap an de thi vao lop 10 mon tieng Anh 2017 tinh Binh Duong

Dap an de thi vao lop 10 mon tieng Anh 2017 tinh Binh Duong

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh 2017 tỉnh Bình Dương

Dap an de thi vao lop 10 mon tieng Anh 2017 tinh Binh Duong

Theo TTHN

Nguồn

Nguồn

>>>>> Học rẻ lớp 10 những môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nức danh học hiệu quả, dễ hiểu