Đề tham khảo kỳ thi THPT quốc gia bài Khoa học xã hội

0
287
Rate this post

Chủ nhật, 14/5/2017 | 17:57 GMT 7

|

Chủ nhật, 14/5/2017 | 17:57 GMT 7

Bài thi gồm 3 môn thành phần Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Thời gian làm mỗi bài là 50 phút.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Bộ Giáo dục và Đào tạo

  • (17/5)
  • (15/5)
  • (14/5)
  • (14/5)
  • (14/5)

vnExpress