Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Hóa – THPT Chuyên Lê Hồng Phong 2017 | Đề thi học kì

0
351
Rate this post

Câu 3: cho dãy kim loại sau: Na, Mg, Fe, Cu. Kim loại có tính khử yếu nhất là

A.Fe

B. Cu

C. Na

D.Mg

câu 4: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

A.Na

B. Al

C. Ca

D.Li

câu 8: Kim loại nào sau đây tan mạnh trong nước ở nhiệt độ thường.

A.Al

B. Na

C. Mg

D.Fe

De thi giua hoc ki 2 lop 12 mon Hóa - THPT Chuyen Le Hong Phong 2017De thi giua hoc ki 2 lop 12 mon Hóa - THPT Chuyen Le Hong Phong 2017De thi giua hoc ki 2 lop 12 mon Hóa - THPT Chuyen Le Hong Phong 2017De thi giua hoc ki 2 lop 12 mon Hóa - THPT Chuyen Le Hong Phong 2017

Tuyensinh247.com

Xem thêm :


http://tin.tuyensinh247.com/de-thi-giua-hoc-ki-2-lop-12-mon-hoa-thpt-chuyen-le-hong-phong-2017-c30a32478.html