Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán – TH Tài Văn năm 2017 | Đề thi học kì

0
655
Rate this post

Câu 7 (1 điểm). Trên bản đồ tỉ lệ một : 150, chiều dài phòng học lớp ấy được 6 cm. Chiều dài thật của phòng học đó là:

A/ 9 m                            B/ 5 m                            C/ 10 m                D/ 6 m

Câu 9 (một điểm). Tính thể tích của một mảnh vườn hình bình hành mang độ dài đáy 45 cm, chiều cao bằng 2/5  độ dài đáy.

Câu 10 (một điểm). Mẹ hơn con 26. Tuổi con bằng 3/5  tuổi mẹ. Tính tuổi của mỗi người

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Toan - TH Tai Van nam 2017

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán 2017 – TH Tài Văn

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Toan - TH Tai Van nam 2017

Theo thethaohangngay

Nguồn