Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán trường Tiểu học Tân hòa năm 2017 | Đề thi học kì

0
404
Rate this post

Câu 5: Khoảng thời gian từ lúc 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ 30 phút là:

A. 10 phút          

B. 20 phút               

C. 30 phút

D. 40 phút

Câu 6: Một huyện có 320ha đất trồng cây cà phê và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê ?:

A. 150%                 

B. 15%                 

C. 1500%                        

D. 105%

De thi hoc ki 2 lop 5 mon Toan truong Tieu hoc Tan hoa nam 2017

Theo Thethaohangngay

Nguồn