Đề thi thử THPT Nhà nước môn Anh 2017 – THPT Chuyên Lương Văn Chánh lần một | Đề thi thử

0
388
Rate this post

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2017 – THPT chuyên Lương Văn Chánh

Question 8: Look! The yard is wet. It….. last night

A. couldn’t have rained

B. must rain

C.must have rained

D. should have rained

Question: I live next lớn a nursing home for….. very old

A. the

B. a

C.an

D. trống

De thi thu THPT Quoc gia mon Anh 2017 - THPT Chuyen Luong Van Chanh làn 1

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2017 – THPT Chuyên Lương Văn Chánh lần một 

De thi thu THPT Quoc gia mon Anh 2017 - THPT Chuyen Luong Van Chanh làn 1

 Vận tải Đề thi thử THPT Nhà nước môn Anh 2017 – THPT Chuyên Lương Văn Chánh lần 1  tại đây 

Để xem lời giải khía cạnh môn tiếng Anh  của trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh và những trường THPT khác trên cả nước học trò click vào đây 

Thông báo tuyển sinh

Nguồn bài viết:


http://tin.tuyensinh247.com/de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-anh-2017-thpt-chuyen-luong-van-chanh-lan-1-c31a32568.html