Đề thi thử THPT Nhà nước môn GDCD 2017 THPT Chuyên Lương Văn Chánh lần một | Đề thi thử

0
273
Rate this post

Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD 2017 – THPT chuyên Lương Văn Chánh

Câu 1: Đặc trưng nào của pháp luật làm phải giá trị công bằng, bình đẳng:

A.tính xác định chặt chẽ về hình thức

B.tính quyền lực, tính bắt buộc chung

C.Tính quy phạm phổ biến

D.tính dân chủ của pháp luật

Câu 2: công dân bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là?

A.công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật

B.công dân có quyền và nghĩa vụ như nhau nếu cùng giới tính, dân tộc, tôn giáo

C.Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của đơn vị, tổ chức, đoàn thể mà họ tham dự

D.Công dân có quyền và nghĩa vụ giống nhau tùy theo địa bàn sinh sống 

De thi thu THPT Quoc gia mon GDCD 2017 THPT Chuyen Luong Van Chanh làn 1

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD 2017 – THPT Chuyên Lương Văn Chánh lần một 

De thi thu THPT Quoc gia mon GDCD 2017 THPT Chuyen Luong Van Chanh làn 1

 Vận chuyển Đề thi thử THPT Nhà nước môn GDCD 2017 – THPT Chuyên Lương Văn Chánh lần 1  tại đây

Thông báo tuyển sinh

Nguồn bài viết:

Nguồn bài viết:


http://tin.tuyensinh247.com/de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-gdcd-2017-thpt-chuyen-luong-van-chanh-lan-1-c31a32567.html