Đề thi thử THPT Nhà nước môn Lý – THPT Chuyên ĐH Vinh lần 2 năm 2017 | Đề thi thử

0
301
Rate this post

Câu 4. 1 chất điểm chao đảo điều hòa mang chu kì 0,5s. Tần số chao đảo của vật là:

A. 0,5 Hz               B. 4π Hz                C. 2 Hz                   D. π Hz

Câu 5. Phát biểu nào sau đây về tia Rơn-ghen là sai?

A. Tia Rơn- tị không bị lệch trong điện trường và từ trường.

B. Tia Rơn- ganh mang tần số nhỏ hơn so với tia tử ngoại

C. Tia Rơn- ganh mang toàn bộ thuộc tính của tia tử ngoại

D. Tia Rơn- ganh với bước sóng nhỏ hơn so có ánh sáng nhìn thấy

De thi thu THPT Quoc gia mon Ly - THPT Chuyen DH Vinh lan 2 nam 2017De thi thu THPT Quoc gia mon Ly - THPT Chuyen DH Vinh lan 2 nam 2017De thi thu THPT Quoc gia mon Ly - THPT Chuyen DH Vinh lan 2 nam 2017De thi thu THPT Quoc gia mon Ly - THPT Chuyen DH Vinh lan 2 nam 2017

Để xem lời giải hầu hết và chi tiết môn Lý của trường THPT Đại học Vinh lần 2 và những trường THPT khác trên cả nước học sinh click vào đây

Thông báo tuyển sinh

Nguồn bài viết:

Nguồn bài viết:


http://tin.tuyensinh247.com/de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-ly-thpt-chuyen-dh-vinh-lan-2-nam-2017-c31a32592.html