Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Anh – Chuyên Sư phạm lần 3 | Đề thi thử

0
525
Rate this post

Question 8. I couldn’t believe it when Sylvia turned up the same______ hat that she wore last time.

A. horrible wide yellow

B. wide horrible yellow

C. wide yellow horrible

D. horrible yellow wide

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Anh - Chuyen Su pham lan 3De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Anh - Chuyen Su pham lan 3De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Anh - Chuyen Su pham lan 3De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Anh - Chuyen Su pham lan 3De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Anh - Chuyen Su pham lan 3De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Anh - Chuyen Su pham lan 3

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Anh - Chuyen Su pham lan 3

Để xem lời giải khía cạnh môn Anh của trường Chuyên Sư phạm và các trường THPT khác trên cả nước học trò click vào đây

Thông báo tuyển sinh

Nguồn bài viết:

Nguồn bài viết:


http://tin.tuyensinh247.com/de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2017-mon-anh-chuyen-su-pham-lan-3-c31a32600.html