Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Tiếng Anh- THPT Yên Lạc 2 | Đề thi thử

0
267
Rate this post

Question 3. What is the main topic of this reading?

A. Women and drugs                                                      B. The fetus and alcohol

C. The dangers of pregnancy                                         D. Drinking and the human body

Question 4. In line 3 the word “its” refers to__________

A. the fetus                                 B. the alcohol               C. the tissue               D. the blood

Question 5. In line 4, the word “pronounced” most closely means___________

A. spoken                                   B. evident                     C. described               D. unfortunate

Question 6. In line 7 the word “inextricably” most nearly means___________

A. unexplainedly                       B. inseparably                 C. forcefully                D. formerly

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Tieng Anh- THPT Yen Lac 2

Tải đề thi kèm đáp án tại đây

Để xem lời giải chi tiết môn Tiếng Anh của Trường THPT Yên Lạc 2 và các trường THPT khác trên cả nước học sinh click vào đây

Theo TTHN

Nguồn

Nguồn