Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán – Chuyên ĐH Vinh lần 2 | Đề thi thử

0
409
Rate this post

Câu 8. Cho phương trình z2 – 2z + 2 = 0. Mệnh đề nào sau đây là sai?

A. Phương trình đã cho ko với nghiệm phức.

B. Phương trình đã cho ko có nghiệm nào là số ảo

C. Phương trình đã cho với 2 nghiệm phức

D. Phương trình đã cho ko với nghiệm thực

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Toan - Chuyen DH Vinh lan 2De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Toan - Chuyen DH Vinh lan 2De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Toan - Chuyen DH Vinh lan 2De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Toan - Chuyen DH Vinh lan 2De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Toan - Chuyen DH Vinh lan 2

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Toan - Chuyen DH Vinh lan 2

Để xem lời giải khía cạnh môn Toán của trường Chuyên ĐH Vinh và những trường THPT khác trên cả nước học sinh click vào đây

Thông tin tuyển sinh

Nguồn bài viết:

Nguồn bài viết:


http://tin.tuyensinh247.com/de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2017-mon-toan-chuyen-dh-vinh-lan-2-c31a32601.html