Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa – THPT Chuyên Bắc Ninh lần 3 năm 2017 | Đề thi thử

0
252
Rate this post

Câu Một: Kim loại Cu không tan trong dung dịch nào sau đây:

A. HNO3 loãng nguội. B. HCl loãng nóng. C. HNO3 loãng nóng. D. H2SO4 đặc nóng.

Câu 2: Cho 3,36 gam sắt tác dụng hoàn toàn mang lượng dư khí clo. Khối lượng muối sinh ra là:

A. 6,50 gam B. 9,75 gam C. 7,62 gam D. 5,08 gam

Câu 3: Sau bài thực hiện hóa học, trong một số chất thải ở dạng dung dịch, sở hữu cất các ion: Cu2 , Zn2 , Fe3 , Pb2 , Hg2 …Sử dụng chất nào sau đây để xử lí sơ bộ những chất thải trên?

A. Muối ăn. B. Nước vôi dư. C. Giấm ăn. D. Etanol.

Câu 4: Cho những nhận định sau:

(Một) Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí sở hữu mùi khai.

(2) Lúc cho dung dịch tròng trắng trứng vào Cu(OH)thấy xuất hiện phức màu xanh đậm.

(3) Metylamin tan trong nước cho dung dịch mang môi trường axit.

(4) H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-COOH là 1 tripeptit.

(5) Toàn bộ các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

số nhận định đúng là:

A. 4 B. 3 C. Một D. 2

Câu 5: Chất nào sau đây thuộc polime tự nhiên?

A. Poli(vinyl clorua). B. Tơ nitron. C. Xenlulozơ D. Tơ nilon-6,6.

Câu 6: Dung dịch chất nào sau đây không tạo kết tủa sở hữu dung dịch NaOH?

A. CuSO4 B. BaCl2 C. FeCl2D. FeCl3

De thi thu THPT Quoc gia mon Hoa – THPT Chuyen Bac Ninh lan 3 nam 2017

Đáp án đề thi thử THPT Nhà nước môn Hóa – THPT Chuyên Bắc Ninh 2017 lần 3

Một-B

2-B

3-B

4-C

5-C

6-B

7-C

8-B

9-B

10-B

11-B

12-C

13-C

14-B

15-B

16-B

17-C

18-C

19-B

20-B

21-C

22-D

23-D

24-A

25-B

26-C

27-C

28-C

29-D

30-C

31-B

32-C

33-B

34-B

35-D

36-A

37-B

38-C

39-B

40-B

Theo TTHN

Nguồn