Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh 2017 THPT Chuyên Lương Văn Chánh lần một | Đề thi thử

0
448
Rate this post

Đề thi thử THPT Nhà nước môn Sinh 2017 – THPT chuyên Lương Văn Chánh

Câu 3: Một trong những xu hướng biến đổi trong quá trình diễn thế nguyên sinh trên cạn là:

A. Sinh khối ngày càng giảm

B.Độ đa dạng của quần xã ngày càng cao, lưới thức ăn ngày càng phức tạp

C. .Độ đa dạng của quần xã ngày càng giảm, lưới thức ăn ngày càng đơn giản

D.tính ổn định của quần xã ngày càng giảm.

Câu 4: Theo quan niệm của Đacuyn, nhân tố nào là nhân tố chính hình thành màu xanh lục ở đa số các loại sâu ăn lá:

A.Chim ăn sâu

B.Đột biến và giao phối

C.Thức ăn của sâu

D.Sự cách li sinh sản.

De thi thu THPT Quoc gia mon Sinh 2017 THPT Chuyen Luong Van Chanh làn 1

Đáp án đề thi thử THPT Nhà nước môn Sinh 2017 – THPT Chuyên Lương Văn Chánh lần một 

De thi thu THPT Quoc gia mon Sinh 2017 THPT Chuyen Luong Van Chanh làn 1

 Chuyên chở Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh 2017 – THPT Chuyên Lương Văn Chánh lần một  tại đây

Để xem lời giải yếu tố môn  của  và những trường THPT khác trên cả nước học sinh click vào đây 

Thông báo tuyển sinh

Nguồn bài viết:

Nguồn bài viết:


http://tin.tuyensinh247.com/de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-2017-thpt-chuyen-luong-van-chanh-lan-1-c31a32563.html