Đề thi vào lớp 10 môn Lý Chuyên 2017 – thức giấc Quảng Ninh | Vào lớp 10

0
243
Rate this post

Đề thi vào lớp 10 môn Lý Chuyên 2017 – tỉnh giấc Quảng Ninh

Câu 5. (2 điểm)

      Cho 1 thấu kinh tụ hội với tiêu cự 20 cm. Chiếu hai tia sáng tới thấu kính sao cho chúng đối xứng nhau qua trục chính của thấu kính. Giao điểm A của hai tia sáng nằm trên trục chính của thấu kình và bí quyết thấu kính một khoảng d’ như hình vẽ (hình 2). Biết d’= 15 cm và góc tạo bởi giữa 1 tia sáng và trục chính là α =20.

      a. Biểu đạt cách vẽ và vẽ tia khúc xạ của hai tia sáng trên qua thấu kính.

     b. Xác định góc β tạo bởi giữa hai tia khúc xạ của hai tia sáng trên

De thi vao lop 10 mon Ly Chuyen 2017 - tinh Quang NinhDe thi vao lop 10 mon Ly Chuyen 2017 - tinh Quang NinhTheo TTHN

Nguồn

Nguồn

>>>>> Học rẻ lớp 10 những môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu