Ebook hướng dẫn tư duy sáng tạo trong cuộc sống

Tư duy sáng tạo: Ở phần này, các bài viết tại Kênh Tuyển Sinh sẽ giúp bạn hiểu được tư duy sáng tạo là gì? cũng như tiến trình và bí quyết phát triển tư duy sáng tạo trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, những khoá học về tư duy sáng tạo gần sở hữu mặt tại Kênh Tuyển Sinh trong thời kì tới sẽ giúp bạn thực hành rèn luyện tư duy sáng tạo và đột phá trong công việc.Mời các bạn thường xuyên đón theo dõi tại:Kênh Tuyển Sinh >> Tập huấn >> Kỹ năng mềm >> Tư duy sáng tạo 
http://kenhtuyensinh.vn/tu-duy-sang-tao