Gần với đề án mới huấn luyện tấn sĩ ở nước ko kể thay thế Đề án 911

Thông báo được nêu tại công văn của Cục Huấn luyện nước không tính gửi đến những cơ sở giáo dục ĐH đề nghị cung ứng thông tin về nhu cầu huấn luyện giảng viên sở hữu trình độ tiến sĩ của các nơi này hôm 25/5.

Theo đấy, Cục Tập huấn với nước bên cạnh được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cắt cử chủ trì xây dựng đề án mới.

Dự kiến, đề án mới mang tên là “Đề án đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước không tính cho giảng sư các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam thời đoạn 2017-2030”.

sap-co-de-an-moi-dao-tao-tien-si-o-nuoc-ngoai-thay-the-de-an-911-5w8KMLs24H1m0tX.jpg

Đề án mới thay thế Đề án 911 sẽ tuyển sinh từ năm 2017

Việc thu thập thông tin về trực trạng, nhu cầu huấn luyện giảng viên với trình độ tấn sĩ theo Cục Tập huấn nước bên cạnh là nhằm phục vụ công việc xây dựng đề án mới đảm bảo tính khả thi, hiệu quả trong quá trình triển khai.

Đề án mới sẽ được tình lên Chính phủ phê duyệt dự định là tháng 6/2017 và có thể bắt đầu tuyển sinh từ năm 2017.

Đề án 911 được triển khai từ năm 2013, theo kế hoạch đề án này sẽ thực hiện đến năm 2020. Ngoại giả, cuối tháng 12/2016, Bộ GD-ĐT ra thông báo dừng tuyển sinh theo đề án này để xây dựng đề án mới thay thế.

Lê Văn

Nguồn: Tổng hợp