Giáo dục – Trang 4

0
317
Rate this post
Nội dung chính

 


Trong 150 phút, thí sinh sẽ nên làm cho 5 câu, trong đấy câu hình học chiếm 3 điểm, còn lại 1-2,5 điểm.

vnExpress