Hệ thống đại học du học Mỹ được phân loại như thế nào?

1. Phân loại đại học du học Mỹ

Có hai hệ thống giáo dục ở bậc sau trung học của Mỹ, đó là hệ thống đại học 4 năm (four-year university/four-year college) và hệ thống Cao đẳng Cộng đồng. Cụm từ “đại học Mỹ” được dùng để gọi các trường thuộc hệ thống đại học 4 năm. Các trường đại học Mỹ có thể được phân loại thành các hệ thống khác nhau dựa trên các tiêu chí khác nhau, ví dụ như tư nhân – công lập, National University – Liberal Arts College, chương trình học (kĩ thuật, kinh doanh, nghệ thuật, quân sự…), vị trí địa lý.. Cách phân loại nổi bật nhất là chia các đại học Mỹ thành 2 hệ thống: National University, và Liberal Arts College.

Hệ thống giáo dục đại học Mỹ gồm mấy loại?

Hệ thống đại học du học Mỹ gồm mấy loại?

2. National University và Liberal Arts College

National University (NU) và Liberal Arts College (LAC) là hai hệ thống đại học 4 năm của Mỹ, đều có chương trình đào tạo bậc đại học, và đều cấp bằng cử nhân (bachelor’s degree). Bằng cử nhân của NU và LAC có giá trị như nhau, và đều được coi là bằng đại học. Bạn hãy tham khảo bảng sau để hiểu rõ hơn những điểm khác biệt cơ bản giữa hai hệ thống này. Bảng chỉ liệt kê những đặc điểm mà trong đó có sự khác biệt rõ rệt giữa NU và LAC, chứ không liệt kê tất cả các đặc điểm của hai hệ thống này.

National University

Liberal Arts College

Đặc điểm cơ bản

– Phần lớn các NU có chữ University trong tên. Một số ít trường NU có chữ College trong tên. Các trường con và các trường kí túc (residential college) trong một NU cũng được gọi là College.

– Các trường NU thường được biết đến ở Mỹ và trên thế giới nhiều hơn các trường LAC do số lượng học sinh nhiều và do thường xuyên thực hiện và công bố nhiều nghiên cứu khoa học.

– Các NU có thể là trường tư nhân hoặc trường công lập. Hầu hết các NU công lập được quản lý bởi chính quyền tiểu bang, nên còn được gọi là đại học tiểu bang (state university). Theo thống kê năm 2010, có 173 trường NU công lập và 103 trường NU tư nhân.

– Các NU thường ở trung tâm các thành phố lớn.

– Phần lớn các LAC có chữ College trong tên. Một số ít trường LAC có chữ University trong tên.

– Các trường LAC thường được biết đến ở Mỹ và trên thế giới ít hơn các trường NU do số lượng học sinh ít và ít thực hiện nghiên cứu khoa học.

– Hầu như tất cả các LAC là trường tư nhân. Theo thống kê năm 2010, có 223 trường LAC tư nhân và 27 trường LAC công lập.

– Các LAC thường ở ngoại ô các thành phố hoặc ở các thị trấn, vùng nông thôn, vùng đồi.

Chi phí

– Các NU tư nhân có học phí du học từ 40000$ đến 50000$ cho tất cả học sinh, trong khi các NU công lập có học phí từ 10000$ đến 15000$ cho học sinh trong bang (in-state) và 30000$ đến 35000$ cho học sinh ngoài bang (out-state). – Các LAC có học phí từ 40000$ đến 50000$ cho tất cả học sinh.

Hỗ trợ tài chính

– Hầu hết các trường NU chỉ cung cấp merit-based scholarship và không cung cấp need-based financial aid cho học sinh quốc tế, trừ những trường NU tư nhân đứng đầu, vì phần lớn ngân sách được đầu tư vào nghiên cứu. – Các trường LAC cung cấp cả meri-based scholarship và need-based financial aid cho học sinh quốc tế, và có quỹ hỗ trợ tài chính lớn hơn nhiều quỹ của các trường NU.
Chương trình học

– Chương trình học tập tại mỹ trung vào kiến thức và kĩ năng chuyên môn cho những ngành nghề cụ thể, song song với chương trình giáo dục liberal arts.

– Các NU có nhiều ngành học và khóa học đa dạng, phục vụ cho nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có các ngành học liên quan đến các nghề nghiệp cụ thể, và có những trường con chuyên về các lĩnh vực khác nhau.

– Các ngành khoa học tự nhiên và khoa học kĩ thuật có chương trình học chuyên sâu, nâng cao, đi cùng với nghiên cứu và thí nghiệm.

– Hầu hết các trường NU có chương trình giáo dục sau đại học, ví dụ như chương trình đào tạo bằng Master, bằng Doctorate, hoặc bằng chuyên ngành.

– Một số NU như Harvard, Yale có trường con dành riêng cho giáo dục bậc đại học.

– Chương trình học tập trung vào chương trình giáo dục liberal arts nhiều hơn chương trình ở NU.

– Các ngành học và khóa học ở LAC không nhiều và đa dạng như ở NU. Phần lớn các LAC không có các ngành khoa học kĩ thuật và các ngành liên quan đến nghề nghiệp cụ thể.

– Các ngành khoa học tự nhiên ở LAC không chuyên sâu và kết hợp nghiên cứu nhiều như ở NU.

– Hầu hết các trường LAC không có chương trình giáo dục sau đại học.

Môi trường học tập

– Các NU tập trung nhiều nguồn lực vào nghiên cứu khoa học và giảng dạy bậc cao học.

– Tỉ lệ giáo viên/sinh viên là 1:30 đến 1:200.

– Tương tác 1:1 và quan hệ cá nhân giữa giáo viên và sinh viên khá hạn chế.

– Một số lớp học được giảng dạy bởi các trợ giảng của giáo viên, thường là các sinh viên cao học.

– Giáo viên ở NU thường có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn.

– Du học sinh có nhiều cơ hội tham gia vào các dự án nghiên cứu cùng với giáo viên.

– Các trường NU có cơ sở vật chất phát triển cho việc nghiên cứu như nguồn vốn dồi dào, thư viện lớn, phòng thí nghiệm với nhiều thiết bị hiện đại.

– Một số trường đại học có quy mô như NU nhưng có môi trường giáo dục bậc đại học giống như một trường LAC, ví dụ như Harvard University hoặc University of Chicago.

– Các LAC tập trung nhiều nguồn lực vào việc giảng dạy bậc đại học.

– Tỉ lệ giáo viên/sinh viên là 1:20 đến 1:30.

– Tương tác 1:1 và quan hệ cá nhân giữa giáo viên và sinh viên rất tốt.

– Tất cả các lớp học đều được giảng dạy bởi chính giáo viên toàn thời gian của trường.

– Giáo viên ở LAC thường không có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn vì họ dành nhiều thời gian cho việc giảng dạy hơn.

– Các trường LAC không có nhiều cơ sở vật chất cho việc nghiên cứu bằng các trường NU.

– Sinh viên không có nhiều cơ hội tham gia vào các dự án nghiên cứu cùng với giáo viên.

Cộng đồng sinh viên

– Tất cả các trường NU đều là trường giáo dục đa giới.

– Các NU có 5000 – 60000 sinh viên bậc đại học.

– Các sinh viên NU nói chung không có nhiều ý thức cộng đồng và tinh thần gắn bó với trường.

– Hầu hết các trường LAC là trường giáo dục đa giới. Có 46 trường LAC dành cho nữ và 5 trường LAC dành cho nam.

– Các LAC có 1000 – 5000 sinh viên bậc đại học.

– Các sinh viên LAC có ý thức cộng đồng và tinh thần gắn bó với trường cao.

3. Định nghĩa “University” và “College”

Hai từ này có thể được hiểu theo các nghĩa khác nhau tùy vào ngữ cảnh. Vì thế, bạn cần nắm vững những cách sử dụng thường gặp của hai từ này.

  • Phần lớn các trường có chữ College trong tên là LAC. Một số ít trường Cao Đẳng Cộng Đồng không có toàn bộ cụm từ Community College trong tên mà chỉ có chữ College, ví dụ như De Anza College, và một số ít trường NU có chữ College trong tên, ví dụ như Boston College, Dartmouth College, và The College of William & Mary.
  • Phần lớn các trường có chữ University trong tên là NU. Một số ít trường LAC có chữ University trong tên, ví dụ như Wesleyan University và Bucknell University.
  • Các trường con trong một NU cũng được gọi là College. Ví dụ, hai trường con của Purdue University (một trường NU) là College of Agriculture và College of Engineering, hoặc trường con chuyên đào tạo bậc đại học của Harvard University là Harvard College.
  • Các trường kí túc (residential college) của một trường đại học cũng được gọi là College, ví dụ như Berkeley College, một trong 12 trường kí túc của Yale College, trường con chuyên đào tạo bậc đại học của Yale University.
  • College có thể dùng để nói chung cho toàn bộ hệ thống giáo dục bậc tiếp theo của trung học phổ thông. Ví dụ, “Do you go to college?” có nghĩa là “Bạn có học đại học/cao đẳng không?” chứ không có nghĩa là “Bạn có học một trường LAC nào không?”

4. Regional University và Regional College

Regional University và Regional College là các trường đại học đào tạo bậc đại học và thạc sĩ, chỉ có một số ít các trường là đào tạo tiến sĩ. Các trường đại học này còn được gọi là Master’s university cũng là vì lí do trên. Các trường đại học này được chia làm 4 khu vực chính của Mỹ: Bắc, Nam, Tây, và Trung Tây (North, South, West, Midwest).

Regional University khá tương đồng với National Unviersity về nhiều mặt, chỉ khác là Retional University không đào tạo đến bậc tiến sĩ và quy mô nhỏ hơn. Trong số 626 Regional University, 263 trường là đại học công, 350 là trường tư và 13 thuộc các tổ chức kinh tế (tương tự như ĐH FPT ở Việt Nam). Trong khi đó, Regional College khá giống với Liberal Arts College ở chỗ tập trung chính vào giáo dục Đại học. Tuy nhiên, trong số 370 Regional College (bao gồm 95 trường công, 259 trường tư và 16 trường thuộc các tổ chức kinh tế) chỉ khoảng 50% số trường này đào tạo theo định hướng của Liberal Arts, còn lại đào tạo theo các định hướng nghề nghiệp và chuyên môn nhiều hơn .

Các trường đại học khu vực được chia làm 4 khu vực chính của Mỹ: Bắc, Nam, Tây, và Trung Tây (North, South, West, Midwest). Đại học khu vực thường ít được biết đến ở những vùng khác vùng của đại học đó. Vì vậy, đa số sinh viên ra trường hay học sinh đang ở trường sẽ làm việc hay thực tập ở khu vực xung quanh trường (trong cùng một thành phố, vùng hoặc bang). Vì đặc tính vùng miền này, Regional University và Regional College đã được US News đặt tên mới như hiện nay (Đại học khu vực) thay vì tên Master University như cũ. US New và đồng thời gọi đại học Liberal Arts là National Liberal Arts College vì độ phổ thông khá lớn của các trường này.

Bạn đọc quan tâm tới các trường ĐH tại Mỹ, thông tin du học Mỹ, visa du học Mỹ, học bổng du học Mỹ có thể để lại thông tin tại phần hỏi đáp bên dưới để được cập nhật thêm thông tin hoặc bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với các công ty tư vấn du học uy tín – là đối tác của Kenhtuyensinh.vn để được cập nhật thông tin và tư vấn miễn phí.