Học tiếng Anh qua bài hát ‘We don’t talk anymore’

0
356
Rate this post
image

We don’t talk anymore!

Chúng ta không nói với nhau nữa

We don’t talk anymore!

Chúng ta không nói với nhau nữa

We don’t talk anymore!

Chúng ta không nói với nhau nữa
Like we used to do…

Giống như xưa

We don’t love anymore

Chúng ta không còn yêu nhau nữa

What was all of it for?

Tất cả những điều (xưa kia) là để làm gì?

Ohh, we don’t talk anymore

Ohh, chúng ta không còn nói chuyện nữa

(Like we used to do…)

Giống như xưa

I just heard you found the one you’ve been looking

Anh nghe nói rằng em đã tìm được người em luôn tìm kiếm

You’ve been looking for
Người em luôn tìm kiếm

I wish I would have known that wasn’t me

Anh ước anh đã biết người đó không phải là anh
‘Cause even after all this time I still wonder

Vì sau tất cả, anh vẫn luôn băn khoăn

Why I can’t move on

Tại sao anh không thể tiếp tục

Just the way you did so easily

Chỉ là những gì em đã làm (với anh) quá dễ dàng

Don’t wanna know

Không muốn biết

What kind of dress you’re wearing tonight

Em đang mặc loại váy nào cho đêm nay

If he’s holding onto you so tight

Hay anh ta đang ôm em thật chặt

The way I did before

Giống như anh từng ôm

I overdosed

Anh bị sốc (thuốc)

Should’ve known your love was a game

Đáng lẽ anh cần phải biết tình yêu của em là một trò chơi

Now I can’t get you out of my brain

Giờ, anh không thể đưa em ra khỏi tâm trí mình

Ohh, it’s such a shame

Ohh, thật đáng tiếc

That we don’t talk anymore

Rằng chúng ta không nói với nhau nữa

We don’t talk anymore

Chúng ta không nói với nhau nữa

We don’t talk anymore
Chúng ta không nói với nhau nữa
Like we used to do
Giống như chúng ta từng
We don’t laugh anymore

Chúng ta không còn cười nữa

What was all of it for?

Tất cả những điều (xưa kia) là để làm gì?

Oh, we don’t talk anymore

Oh, chúng ta không nói với nhau nữa

Like we used to do…
Giống như chúng ta từng
vnExpress