Học tiếng Anh qua bài hát ‘When I was your man’

0
324
Rate this post
image

My pride, my ego, my needs, and my selfish ways

Niềm kiêu hãnh, tính tự tôn, nhu cầu và loại kiểu ích kỷ của anh

Caused a good strong woman like you to walk out my life

Đã làm 1 người đàn bà phải chăng và mạnh mẽ như em bước ra khỏi đời anh

Now I never, never get to clean up the mess I made, ohh…

Giờ anh ko bao giờ mang thể thu dọn các thứ bừa bộn anh đã tạo ra

And it haunts me every time I close my eyes

Và nó ám ảnh anh mỗi lúc anh nhắm mắt nhắm mũi

It all just sounds like oooooh…

Nghe giống như là oooooh…

Mmm, too young, too dumb to realize

Mmm, (anh đã) quá trẻ, quá ngu ngốc để nhận ra

That I should’ve bought you flowers

Rằng trước đây mình bắt buộc chọn hoa tặng em

And held your hand

Và cầm lấy tay em

Should’ve gave you all my hours

Dành mọi thời kì cho em

When I had the chance

Lúc anh với cơ hội

Take you lớn every party

Đưa em đi dự tiệc

‘Cause all you wanted to do was dance

Vì dancing múa là hầu hết các gì em thích

Now my baby’s khiêu vũ

Giờ đây, em yêu của anh đang nhảy đầm múa

But she’s khiêu vũ with another man

Nhưng có 1 người đàn ông khác

Although it hurts

Mặc dù đau đớn,

I’ll be the first to say that I was wrong

Nhưng anh sẽ là người trước tiên kể rằng anh đã sai

Oh, I know I’m probably much too late

Ừ, anh biết có lẽ có anh là quá trễ

Lớn try and apologize for my mistakes

Để cố xin lỗi vì những lỗi lầm của anh

But I just want you to know

Và anh chỉ hy vọng em biết rằng

I hope he buys you flowers

Anh hy vọng anh ta sẽ tậu hoa cho em

I hope he holds your hand

Anh hy vọng anh ta sẽ cầm tay em

Give you all his hours

Dành hết thời kì cho em

When he has the chance

Khi anh ta còn cơ hội

Take you lớn every party

Đưa em tới tất cả buổi tiệc

‘Cause I remember how much you loved to dance

Vì anh nhớ rằng em đã thích khiêu vũ như thế nào

Do all the things I should have done

Làm cho hầu hết các gì anh đáng lẽ phải khiến cho

When I was your man

Khi anh còn là người đàn ông của em

Do all the things I should have done

Làm hầu hết những gì anh đáng lẽ bắt buộc khiến cho

When I was your man

Lúc anh còn là người đàn ông của em
vnExpress