Học viện Ngân hàng ban bố phương án tuyển sinh năm 2017 | ĐH – CĐ

0
315
5 (100%) 1 vote
image

–  Học viện Ngân hàng ứng dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT theo Quy chế tuyển sinh.

–  Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Tiếng nói Anh (môn Anh văn nhân hệ số 1).

–  Học viện Nhà băng vận dụng chung 1 mức điểm xét tuyển giữa các tổ hợp cho từng ngành tập huấn.

Điều kiện phụ dùng trong xét tuyển của Học viện Nhà băng sở hữu từng ngành đào tạo như sau:

–  Ưu tiên điểm môn Toán cho ngành Quản trị buôn bán, Tài chính nhà băng, Kế toán, Hệ thống thông tin quản lý;

–  Ưu tiên điểm môn Tiếng Anh cho ngành Kinh doanh quốc tế và Ngôn ngữ Anh; ngành Quản trị buôn bán (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ); T ài chính- ngân hàng và Quản lý Tài chính- Kế toán (Kết liên có Đại học Sunderland, Vương quốc Anh).

–  Ngành Luật Kinh tế: Ưu tiên điểm môn Toán cho các tổ hợp xét tuyển A00, D01, D09; Ưu tiên điểm môn Ngữ văn cho tổ hợp xét tuyển C00.

Tại Hội sở Học viện Nhà băng

–  Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước (mã trường NHH)

Tại Học viện Nhà băng Phân viện Phú Yên

–  Vùng tuyển sinh: Học viện Nhà băng Phân viện Phú Lặng tuyển sinh đối tượng sở hữu hộ khẩu thuộc các tỉnh giấc từ Quảng Trị vào phía Nam. (mã trường NHP)

Tại Học viện Nhà băng Phân viện Bắc Ninh

–  Vùng tuyển sinh: Học viện Ngân hàng- Phân viện Bắc Ninh tuyển sinh đối tượng sở hữu hộ khẩu thuộc những tỉnh giấc khu vực Tây Bắc, Đông Bắc Bộ và tỉnh Bắc Ninh. (mã trường NHB)

Mã quy ước Tổ hợp những môn xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2017: A00 (Toán, Vật Lý, Hóa Học); A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh); D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh); D07 (Toán, Hóa Học, Tiếng Anh); D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh); C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí)

Chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học

Ngành học

trường

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu dự định

Học viện Nhà băng

NHH

Theo xét KQ thi pTth

Theo phương thức xét học bạ

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Tại Hội sở Học viện Nhà băng

Quản trị kinh doanh

NHH

52340101

A00, A01, D01, D07

405

45

Tài chính- Ngân hàng

NHH

52340201

A00, A01, D01, D07

1170

130

Kế toán- Kiểm toán

NHH

52340301

A00, A01, D01, D07

720

80

Hệ thống thông tin quản lý

NHH

52340405

A00, A01, D01, D07

225

25

Buôn bán Quốc tế

NHH

52340120

A01, D01, D07, D09

360

40

Luật Kinh tế

NHH

52380107

A00, C00, D01, D09

135

15

Ngôn ngữ Anh

NHH

52220201

A01, D01, D07, D09

180

20

Quản trị kinh doanh CityU (USA)

NHH

52340101_1

A00, A01, D01, D07

108

12

Tài chính- Ngân hàng Sunderland (UK)

NHH

52340201_1

A00, A01, D01, D07

72

8

Quản lý Tài chính- Kế toán Sunderland (UK)

NHH

52340301_1

A00, A01, D01, D07

72

8

Tại Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên

Tài chính- Nhà băng

NHP

52340201

A00, A01, D01, D07

90

10

Kế toán- Kiểm toán

NHP

52340301

A00, A01, D01, D07

90

10

Tại Học viện Nhà băng Phân viện Bắc Ninh

Tài chính- Nhà băng

NHB

52340201

A00, A01, D01, D07

90

10

Kế toán- Kiểm toán

NHB

52340301

A00, A01, D01, D07

90

10

Chỉ tiêu xét tuyển thẳng hệ Đại học

Học viện Nhà băng dành 10% chỉ tiêu xét tuyển thẳng đại học căn cứ kết quả học tập PTTH (xét học bạ) cho các đối tượng:

TT

Ngành tuyển sinh của Học viện Nhà băng

Thí sinh là học trò những trường phổ quát trung học chuyên quốc gia

Thí sinh là học trò các trường trung học phổ thông chuyên các tỉnh, tỉnh thành trực thuộc trung ương

một

Quản trị buôn bán, Tài chính nhà băng, Kế toán, Hệ thống thông tin quản lý

–  Môn chuyện: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh.

–  Kết quả điểm những môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển theo ngành trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,0 điểm trở lện.

–  Môn chuyện: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh.

–  Kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển theo ngành trong 3 năm phổ biến trung học đạt từ 7,5 điểm trở lện.

2

Kinh doanh quốc tế và Ngôn ngữ Anh; Quản trị kinh doanh (Kết liên vớ’ Đại học CityU, Hoa Kỳ)

–  Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh.

–  Kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển theo ngành trong 3 năm phổ biến trung học đạt từ 7,0 điểm trở lên.

–  Môn tiếng Anh tính hệ số 2 lúc tính điểm xét tuyển.

–  Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh.

–  Kết quả điểm những môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển theo ngành trong 3 năm phổ quát trung học đạt từ 7,5 điểm trở lên.

–  Môn tiếng Anh tính hệ số 2 lúc tính điểm xét tuyển.

3

Luật Kinh tế

–  Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh, Ngữ văn.

–  Kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển theo ngành trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,0 điểm trở lên.

–  Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh, Ngữ văn.

–  Kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp những môn xét tuyển theo ngành trong 3 năm phổ biến trung học đạt từ 7,5 điểm trở lên.

4

Tài chính- ngân hàng và Quản lý Tài chính- Kế toán (Kết liên mang Đại học Sunderland, Vương quốc Anh)

–  Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh.

–  Kết quả điểm những môn học thuộc nhóm tổ hợp những môn xét tuyển theo ngành trong 3 năm phổ quát trung học đạt từ 6,0 điểm trở lên.

–  Môn tiếng Anh tính hệ số 2 khi tính điểm xét tuyển.

–  Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh.

–  Kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp những môn xét tuyển theo ngành trong 3 năm phổ quát trung học đạt từ 6,5 điểm trở lên.

–  Môn tiếng Anh tính hệ số 2 khi tính điểm xét tuyển.

Chỉ tiêu tuyển sinh hệ Cao đẳng

Ngành học

Mã trường

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu dự kiên

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

Theo xét KQ thi PTTH

Theo phương thức xét hoc ba

Tài chính- Ngân hàng

NHH

51340201

50

50

Kế toán- Kiểm toán

NHH

51340301

A00, A01,

50

50

Tài chính- Nhà băng

NHP

51340201

D01, D07

25

25

Kế toán- Kiểm toán

NHP

51340301

25

25

Chỉ tiêu xét tuyển thẳng hệ cao đẳng

Học viện Nhà băng dành 50% chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của hệ cao đẳng để xét tuyển thẳng cho những thí sinh quốc tịch Việt Nam đã rẻ nghiệp phổ quát trung học sở hữu điểm làng nhàng chung từng năm của ba năm phổ thông trung học đạt từ 5,5 điểm trở lên.

Tuyensinh247.com

Xem thêm :


http://tin.tuyensinh247.com/hoc-vien-ngan-hang-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32505.html