HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH THÔNG BÁO MỞ KHÓA BỒI DƯỠNG

0
262
Rate this post
image

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29  tháng 5 năm 2017

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Số:  469 /HVTC-TTBD

 THÔNG BÁO MỞ KHÓA BỒI DƯỠNG

TỔNG HỢP KIẾN THỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHO BẠC 2017

 Căn cứ Quyết định số 895/QĐ-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v phê duyệt Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước (KBNN) năm 2017;

Căn cứ Thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 của Ngân khố Nhà nước ngày 26 tháng 5 năm 2017;

Trọng tâm Bổ dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo mở lớp bồi dưỡng Tổng hợp tri thức thi tuyển công chức Kho bạc 2017 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

một. Mục tiêu: Nhằm đáp ứng yêu cầu học ôn tập, rà soát tri thức để chuyên dụng cho phải chăng nhất cho học viên đăng ký thi tuyển công chức Kho Bạc năm 2017.

2. Đối tượng:

– Các người đăng ký tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức Kho Bạc năm 2017 trên toàn quốc.

– Những đối tượng quan tâm khác.

3. Nội dung:

Nội dung chuyên đề

Thời kì giảng

Tổn phí huấn luyện

Hà Nội

Hồ Chí Minh

Chuyên đề một:  Kiến thức chung

– Luật cán bộ công chức, Luật viên chức, chế độ công vụ và cán bộ công chức

–  Quản lý nhà nước về kinh tế – tài chính

 

4 buổi x 3 tiếng

một.600.000đ

một.800.000đ

Chuyên đề 2:Kiến thức nghiệp vụ về Kho bạc nhà nước.

–          Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn;

–          Luật kế toán và những văn bản hướng dẫn;

–          Chế độ kế toán NSNN và nghiệp vụ KBNN;

–          Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu công ty của KBNN theo luật định

Hỏi đáp và 1 số đề dòng

6 buổi x 3 tiếng

2.400.000đ

2.600.000đ

Chuyên đề 3: Tiếng Anh

2 buổi x 3 tiếng

700.000đ

800.000đ

Chuyên đề 4:Tin học

2 buổi x 3 tiếng

700.000đ

800.000đ

Học toàn khóa, học chi phí chỉ còn:

5.000.000đ

5.500.000đ

Lưu ý: Nộp học phí trước ngày khai giảng được giảm 10% trên số tiền bắt buộc nộp. Phí đào tạo đã nộp ko được hoàn trả.

4. Thời kì:

– Tại Hà Nội: Khai giảng vào 8h00 trang bị 7 ngày 01 tháng 7 năm 2017. Học vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, lịch học cụ thể sẽ thông báo trên website: http://www.hvtc.edu.vn

– Tại TP. Hồ Chí Minh: Khai giảng vào 8h00 trang bị 7 ngày 08 tháng 7 năm 2017. Học vào vật dụng 7 và chủ nhật hàng tuần, lịch học cụ thể sẽ thông tin trên website: http://www.hvtc.edu.vn

5. Địa điểm đăng ký:

Tại Hà Nội: Học viện Tài chính: Số 8 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tại TP. Hồ Chí Minh: Đơn vị CP Giáo dục Trí não Việt Nam. Số 54/18 đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

6. Giảng viên: Những chuyên gia và giảng sư với thâm niên công việc, có học hàm PGS, học vị TS của Học viện Tài chính, Bộ Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Hành chính quốc gia.

7. Phương thức đăng ký:

– Tại Hà Nội: Học viên đăng ký qua liên hệ mail: ttbdtv.hvtc@gmail.com , tiêu đề thư ghi rõ Đăng ký tổng hợp tri thức thi công chức Kho bạc, hoặc qua điện thoại: Ms. Dương 0914 924 962 – Ms. Hải 0982 689 799 hoặc VP Trung tâm (04) 39334953

– Tại TP. Hồ Chí Minh: Học viên đăng ký qua shop mail: tuvanhvtc@gmail.com , tiêu đề thư ghi rõ Đăng ký tổng hợp kiến thức thi công chức Kho bạc, hoặc qua điện thoại: Mr. Xem 0938385001- 08.22442639.

 

Nơi nhận:

– Nh­ư trên;

– Lư­u: VT, TTBD.

TL. GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG

VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PGS.,TS. Nhữ Trọng Bách

Nguồn: Báo Tuổi Trẻ