Hội thảo xét duyệt học bổng Mỹ trực tiếp đến 100.000 USD

  0
  403
  image

  STT

  Tên trường

  Bang

  Ranking

  Học Bổng

  Ngành nổi bật

  1

  Florida International University

  Florida

  #5 Ngành International Business trong 20 năm liên tiếp

  7.000 USD năm nhất

  Kinh doanh quốc tế, marketing, thiết kế nội thất, kỹ sư sinh học, quản trị nhà hàng khách sạn…

  2

  Auburn University

  Alabama

  #99 in National Universities

  10.000 USD năm nhất

  Kinh doanh, quản trị chuỗi cung ứng, kỹ sư, thiết kế, quản trị hàng không…

  3

  Adelphi University

  New York

  #146 in National Universities

  60.000 USD 4 năm

  Kinh doanh, điều dưỡng, tâm lý học, giáo dục, công tác xã hội…

  4

  American University

  Washington DC

  #74 in National Universities

  10.000 USD năm nhất

  Dược, hóa học, giáo dục, kiến trúc, kinh doanh…

  5

  Louisiana State University

  Lousiana

  #135inNational Universities

  10.000 USD năm nhất

  Kỹ sư hóa dầu, khoa học môi trường, tin học, kinh doanh…

  6

  University of South Carolina

  South Carolina

  #107inNational Universities

  10.000 USD năm nhất

  Kinh doanh, bảo hiểm, kinh doanh quốc tế, quản trị khách sạn, quản trị chuỗi cung ứng, kỹ sư sinh học…

  7

  University of Central Florida

  Florida

  #176inNational Universities

  7.000 USD năm nhất

  Quản trị khách sạn, tin học, kinh doanh, hàng không, phim…

  8

  University of Illinois at Chicago

  Illinois

  #152inNational Universities

  40.000 USD 4 năm

  Kinh doanh, kiến trúc, kỹ sư (máy tính), sức khỏe…

  9

  University of Kansas

  Kansas

  #118inNational Universities

  10.000 USD năm nhất

  Hóa học, dược học, giáo dục, kiến trúc, kinh doanh…

  10

  University of The Pacific

  California

  #111inNational Universities

  100.000 USD 4 năm

  Kỹ sư sinh học, kỹ sư máy tính, tin học, nghiên cứu điện tử…vnExpress