Hội thảo xét duyệt học bổng Mỹ trực tiếp đến 100.000 USD

image

STT

Tên trường

Bang

Ranking

Học Bổng

Ngành nổi bật

1

Florida International University

Florida

#5 Ngành International Business trong 20 năm liên tiếp

7.000 USD năm nhất

Kinh doanh quốc tế, marketing, thiết kế nội thất, kỹ sư sinh học, quản trị nhà hàng khách sạn…

2

Auburn University

Alabama

#99 in National Universities

10.000 USD năm nhất

Kinh doanh, quản trị chuỗi cung ứng, kỹ sư, thiết kế, quản trị hàng không…

3

Adelphi University

New York

#146 in National Universities

60.000 USD 4 năm

Kinh doanh, điều dưỡng, tâm lý học, giáo dục, công tác xã hội…

4

American University

Washington DC

#74 in National Universities

10.000 USD năm nhất

Dược, hóa học, giáo dục, kiến trúc, kinh doanh…

5

Louisiana State University

Lousiana

#135inNational Universities

10.000 USD năm nhất

Kỹ sư hóa dầu, khoa học môi trường, tin học, kinh doanh…

6

University of South Carolina

South Carolina

#107inNational Universities

10.000 USD năm nhất

Kinh doanh, bảo hiểm, kinh doanh quốc tế, quản trị khách sạn, quản trị chuỗi cung ứng, kỹ sư sinh học…

7

University of Central Florida

Florida

#176inNational Universities

7.000 USD năm nhất

Quản trị khách sạn, tin học, kinh doanh, hàng không, phim…

8

University of Illinois at Chicago

Illinois

#152inNational Universities

40.000 USD 4 năm

Kinh doanh, kiến trúc, kỹ sư (máy tính), sức khỏe…

9

University of Kansas

Kansas

#118inNational Universities

10.000 USD năm nhất

Hóa học, dược học, giáo dục, kiến trúc, kinh doanh…

10

University of The Pacific

California

#111inNational Universities

100.000 USD 4 năm

Kỹ sư sinh học, kỹ sư máy tính, tin học, nghiên cứu điện tử…vnExpress