HỢP TÁC XÃ NHO EVERGREEN NINH THUẬN TUYỂN DỤNG

0
743
Rate this post
image

HỢP TÁC XÃ NHO EVERGREEN NINH THUẬN

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH HỢP TÁC XÃ

 Hợp tác xã (HTX) nho Evergreen Ninh Thuận mà tiền thân là HTX nho VietGap Văn Hải được thành lập vào tháng 8 năm 2015 tại phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Với sự hỗ trợ của Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận và Dự án Phát triển HTX Việt Nam, HTX nho Evergreen Ninh Thuận sẽ chuyển đổi theo mô hình HTX kiểu mới quy mô lớn theo định hướng thị trường. Chúng tôi đang tìm kiếm một ứng viên cho vị trí Giám đốc điều hành (sau đây gọi là Giám đốc) HTX. Chúng tôi mời tất cả các ứng viên, phụ nữ cũng như nam giới, không phân biệt hình thức giới tính, nộp đơn ứng tuyển.

–   Cấp trên trực tiếp: Hội đồng quản trị

–   Địa điểm làm việc: Phường Văn Hải – Thành phố Phan Rang Tháp Chàm – tỉnh Ninh Thuận

–   Ngày bắt đầu công việc: càng sớm càng tốt

–   Nhiệm vụ chung:   

Giám đốc điều hành và quản lý HTX theo nguyên tắc, qui định của Điều lệ được Đại hội thành viên biểu quyết thông qua. Giám đốc có nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch Kinh doanh hàng năm và các kế hoạch khác của HTX do thành viên HTX đã biểu quyết thông qua tại Đại hội Thành viên hàng năm.

Giám đốc làm việc dưới sự giám sát của Hội đồng Quản trị HTX, thường xuyên báo cáo cho Hội đồng quản trị. Vai trò của Giám đốc là thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị, gồm các mục tiêu và hoạt động, quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ thân thiện môi trường, và lồng ghép yếu tố bình đẳng nữ, nam.

–   Nhiệm vụ cụ thể

Chương trình/Kế hoạch/ Tiến hành thực hiện

–   Cùng với Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị kế hoạch năm để trình bày trong Đại hội thành viên và cho các đối tác liên quan;

–   Cùng với Hội đồng quản trị và Kế toán, chuẩn bị ngân sách năm để trình bày trong Đại hội thành viên và cho các đối tác liên quan;

–   Cùng với Hội đồng quản trị và Kế toán, chuẩn bị báo cáo tài chính để trình bày trong Đại hội thành viên và cho các đối tác liên quan;

–   Triển khai thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm được duyệt, Kế hoạch hoạt động năm được duyệt, khi thực hiện quan tâm lồng ghép các yếu tố quản trị, bình đẳng nữ nam và môi trường;

Điều hành hoạt động hàng ngày của HTX, được sự uỷ quyền toàn diện của Hội đồng Quản trị, Giám đốc sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các việc sau:

    Tìm kiếm thị trường mới, và khách hàng mới

    Đại diện HTX thương thảo và ký hợp đồng kinh doanh

    Cùng với Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị kế hoạch chi tiết hàng quí, tháng, có quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ thân thiện môi trường, lồng ghép yếu tố bình đẳng nữ, nam.

    Quản lý giao dịch tài chính của HTX, bao gồm: xem xét tài liệu, chứng từ về ngân sách và chi phí của HTX do Kế toán chuẩn bị; chỉnh sửa, xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính trước khi đệ trình cho Hội đồng quản trị phê duyệt; ký chứng từ chi trả các chi phí của HTX theo hạn mức được Hội đồng quản trị uỷ quyền.

    Quản lý nhân sự gồm: đề xuất tuyển dụng nhân viên, đề xuất các mức lương cho nhân viên để Hội đồng quản trị phê duyệt, tiến hành tuyển nhân viên theo kế hoạch được duyệt, ký hợp đồng với nhân viên được tuyển dụng, hỗ trợ và động viên nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ. Quản lý nhân viên theo quan điểm bình đẳng nữ và nam, thể hiện giá trị về sự tôn trọng, công bằng, bình đẳng, và không phân biệt đối xử;

    Quản lý công việc hành chính hàng ngày của HTX, ký tài liệu, thư của HTX, điều hành các cuộc họp của HTX.

    Báo cáo tiến độ hoạt động sản xuất, kinh doanh, hành chính, quản lý nhân sự cho Hội đồng quản trị theo kế hoạch tháng, quí, năm; 

–   Yêu cầu tuyển dụng  

    Quốc tịch Việt Nam;

    Trình độ đại học hoặc Thạc sĩ về Quản trị kinh doanh, Kinh tế Nông nghiệp, hoặc tương đương;

    Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm chuyên môn ở vị trí tương đương trong doanh nghiệp, công ty hoặc HTX;

    Có kiến thức vững chắc về HTX hoặc Doanh nghiệp là một lợi thế;

    Nhạy bén về xu hướng thị trường và kinh nghiệm về phân tích thị trường, đặc biệt là ngành nho;

    Có kiến thức về lồng ghép giới trong cộng đồng và gia đình là một lợi thế;

    Quản trị tốt, và có kinh nghiệm, kiến thức quảng bá sản phẩm dịch vụ thân thiện với môi trường;

    Kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng thành thạo;

    Biết viết và nói tiếng Anh là một lợi thế;

–   Lương và quyền lợi

    Rất cạnh tranh, dựa theo kinh nghiệm;

    Bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp theo qui định luật Lao động hiện hành;

    Nghỉ phép và nghỉ lễ hàng năm luật Lao động hiện hành;

Ứng viên quan tâm, vui lòng nộp Hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Việt (gồm, Thư xin việc, Lý lịch nghề nghiệp, bản sao Bằng cấp liên quan); không phải là yêu cầu bắt buộc, nếu có thể, đề nghị gửi thêm một bản Hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Anh. Lưu ý ghi trên tiêu đề email hoặc bao thư: “Dự tuyển vị trí Giám đốc điều hành HTX nho Evergreen Ninh Thuận”.

Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 20/5/2017. Hồ sơ dự tuyển gửi về địa chỉ: 

   Văn phòng HTX nho Evergreen Ninh Thuận – Khu phố 10, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, hoặc

   Email: htxnho.evergreen@gmail.com

Nguồn: Báo Tuổi Trẻ