Không đạt kiểm định 3 năm liên tiếp có thể bị đình chỉ tuyển sinh

0
877
Rate this post
image

Trong đó tiêu chuẩn về kết quả đào tạo, đánh giá khả năng có việc làm và mức độ hài lòng của các bên về chất lượng người học…

Đơn vị được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng phải có ít nhất một khóa sinh viên tốt nghiệp, tham gia đánh giá ngoài và sau khi thẩm định phải có điểm trung bình các tiêu chuẩn từ 3,5 trở lên, và không tiêu chuẩn nào có điểm trung bình dưới 2.

Trường đã tham gia kiểm định nhưng chưa được công nhận đạt tiêu chuẩn sẽ bị hạn chế quyền tự chủ. Sau 3 năm liên tục vẫn không đạt tiêu chuẩn chất lượng thì sẽ bị chế tài, hạn chế hoặc đình chỉ việc tuyển sinh. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 4.7.

Hà Ánh

Nguồn: Báo Thanh Niên