Luyện thi đại học năm 2015 theo các môn thi và khối thi chuẩn nhất

Kiểm soát phải chăng cảm xúc giúp bạn hướng đến thành công

Trong cuộc sống, bạn đã bao giờ để mình bị chi phối bởi các cảm xúc với tới, chắc chắn rằng ai trong chúng ta cũng đã từng như vậy. Những cảm xúc vui buồn, găng, khó chịu mọi đều có thể làm bạn sở hữu các hành động vượt quá sự kiểm soát của lý trí. Vây bạn khiến thế nào để kiểm soát được các cảm xúc đó? Bạn sở hữu biết kiểm soát thấp cảm xúc của mình sẽ đem lại hiệu quả phải chăng cho công việc?