Phân biệt ‘some time’, ‘sometime’ và ‘sometimes’

0
486
Rate this post
phan-biet-some-time-sometime-va-sometimes

Some time, Sometime và Sometimes là 3 từ mang ý nghĩa khác nhau.

Some time: Thể hiện 1 khoảng thời kì, nói về bao nhiêu thời gian mà bạn có hoặc muốn mang.

Example: You should spend some time with your sister. She looks sad.

(Bạn bắt buộc dành một chút thời kì nào ấy cho em gái đi. Cô đó trông mang vẻ buồn.)

Sometimes: Thỉnh thoảng, đôi lúc (ko liên tiếp).

Đây là trạng từ chỉ tần suất, mang mức độ nằm giữa “often” (thường xuyên) và “never” (không bao giờ).

Example: Sometimes I watch TV (Thỉnh thoảng tôi xem Ti vi)

Sometime

– Tính từ: Trước đây, trước kia.

Example: The sometime secretary (Người thư ký trước đây).

– Phó từ bất định: Một lúc nào đấy (1 thời điểm không rõ hoặc ko xác định trong dĩ vãng hoặc mai sau).

Example: I’ll finish reading the book sometime (Tôi sẽ đọc xong cuốn sách vào một khi nào đấy).

Xem clip để hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa sometimes, sometime và some time.

Theo mshoatoeic.com

vnExpress