Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu biện pháp chủ chốt cho nông phẩm Việt

0
244
Rate this post

Phần trả lời của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng diễn ra trong hơn 10 phút, sau khi Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã giải đáp hàng chục ý kiến chất vấn của những ĐB.

Phó thủ tướng đồng tình mang ý kiến của những ĐB giúp nêu lên thực trạng về sản xuất nông nghiệp, đồng thời gợi ý ra phổ biến vấn đề, biện pháp các cơ quan quản lý Quốc gia tiếp thụ, hoàn thiện và tổ chức thực hành.

Phó thủ tướng cũng san sớt các cạnh tranh của bà con nông dân trước tình trạng “được mùa mất giá” vẫn xảy ra, đặc thù là tình trạng giết lợn, 1 số cái rau, quả mất giá và khó tiêu thụ trong thời gian vừa rồi.

Chất lượng quy hoạch kém, quản lý Quốc gia chưa hiệu quả

Theo Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, duyên cớ của các tình trạng trên trước hết do chất lượng quy hoạch của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp còn chưa cao. Đây là vấn đề thuộc nghĩa vụ quản lý Quốc gia.

“Quy hoạch về nông nghiệp của Việt Nam chưa ăn nhập có năng lực sinh sản của các lĩnh vực nông nghiệp; chưa gắn sở hữu nhu cầu thị trường. Thực trạng sản xuất một số sản phẩm nông nghiệp hiện giờ đã vượt xa so với các chỉ tiêu quy hoạch đề ra, điển chừng như cà phê vượt 21,9%, cao su vượt 25%, hồ tiêu vượt 149%…”, Phó Thủ tướng nhắc.

Ngoại giả, những dự đoán trong quy hoạch còn thiếu chính xác, nhiều quy hoạch cao hơn nhu cầu của thị trường, chẳng hạn như trong chăn nuôi. Một số sản phẩm mặc dầu sản xuất chưa đạt nhu cầu của quy hoạch nhưng vẫn ko tiêu thụ được. Ngoài ra, công việc điều chỉnh quy hoạch còn chậm, chưa kịp thời. Công việc doanh nghiệp thực hành quy hoạch còn đa dạng tránh; tình trạng đầu tư vượt quy hoạch, đầu tư theo phong trào bây giờ siêu phổ quát.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, nguyên nhân của các yếu kém trong nông nghiệp bây giờ còn nằm ở hệ thống hạ tầng chuyên dụng cho cho sản xuất nông nghiệp. Hạ tầng phục vụ cho hoạt động nuôi trồng thuỷ sản, chăn nuôi, trồng trọt… đều chưa được đầu tư đạt yêu cầu, chủ yếu là do cạnh tranh trong thu hút vốn đầu tư.

Đồng thời, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp của Việt Nam còn rộng rãi bất cập, dung tích đất canh tác bình quân theo đầu người vô cùng rẻ; quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, gây khó khăn trong việc đưa áp dụng công nghiệp, khoa học công nghệ vào nông nghiệp. Công nghiệp chế biến lớn mạnh còn chậm, việc vận dụng khoa học công nghệ vào sản xuất chưa được chú trọng, người dân sinh sản cốt yếu dựa vào kinh nghiệm.

“Công tác phát triển thị trường, có mặt trên thị trường cho nông sản Việt Nam còn nhiều tránh. Một số thị trường chính của nông phẩm Việt Nam còn thiếu ổn định, tình trạng phụ thuộc tiêu thụ đa dạng mặt hàng vào một số thị trường dẫn tới khi sở hữu biến động xảy ra, việc tháo gỡ siêu khó khăn”, Phó thủ tướng phát biểu.

Theo Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, công tác quản lý Nhà nước bây giờ còn rất nhiều bất cập, cơ chế chính sách chậm được điều chỉnh để đáp ứng đòi hỏi thực tại, đặc biệt là công việc dự báo, cảnh báo tín hiệu thị trường, điều chỉnh định hướng quy hoạch…

“Nền nông nghiệp Việt Nam cực kỳ phải những biện pháp khái quát để tăng năng lực và sức cạnh tranh, cụ thể là sức cạnh tranh của những sản phẩm nông nghiệp, không sa đà vào các vấn đề nhỏ, phân tán”, Phó thủ tướng nhắc.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu giải pháp cốt lõi cho nông sản Việt - ảnh 2

Theo Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, nền nông nghiệp Việt Nam vô cùng cần các biện pháp nói chung để tăng năng lực và sức khó khăn, cụ thể là sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp, ko sa đà vào những vấn đề nhỏ, phân tán Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tháo ‘điểm nghẽn’, tạo động lực

Từ các thực trạng trên của ngành nông nghiệp, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh buộc phải một số biện pháp to.

Trước tiên là việc hoàn thiện về thiết chế, cơ chế, chính sách, luật pháp đồng bộ để tạo môi trường, động lực cho nông nghiệp tăng trưởng. Trong đó tạo điều kiện thuận lợi để người dân cày, công ty tiếp cận những nguồn lực một bí quyết bình đẳng, sáng tỏ về đất đai, tài nguyên, nguồn vốn, kỹ thuật kỹ thuật… để sinh sản hàng hóa. Phó thủ tướng nhấn mạnh, đây là nhóm biện pháp vô cùng quan yếu nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp.

Ngoại giả là tụ hội tháo dỡ gỡ những điểm nghẽn, tạo động lực cho những vùng sinh sản chuyên canh to.

“1 điểm nghẽn hiện giờ là muốn sinh sản công nghệ cao, tụ hợp hóa thì nên rộng rãi đất đai, do ấy chúng ta phải sửa đổi chính sách, pháp luật ăn nhập về hạn điền”, Phó thủ tướng chỉ rõ.

Về vấn đề quy hoạch sinh sản nông nghiệp, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, bắt buộc rà soát, điều chỉnh lại các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của các ngành, những lĩnh vực, những sản phẩm nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng, địa phương; gắn quy hoạch mang nhu cầu và diễn biến của thị trường, trong ấy coi trọng thị trường trong nước, nhưng nên lấy thị trường khu vực và quốc tế khiến cho mục tiêu để vững mạnh sản xuất; gắn quy hoạch có thích nghi biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, cần kế hoạch hóa đầu tư cơ sở hạ tầng chuyên dụng cho tăng trưởng nông nghiệp, phân định rõ những nguồn vốn đầu tư như vốn ngân sách Quốc gia đầu tư cho hệ thống hạ tầng chính, vốn siêu thị và người dân đầu tư cho hạ tầng sản xuất. Cần đơn vị lại sinh sản, vững mạnh những hình thức doanh nghiệp sinh sản ăn nhập theo hướng hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị, trong ấy hội tụ gắn kết từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giảm bớt khâu trung gian để hạ giá tiền sản phẩm. Nhân rộng các mô hình sinh sản hiệu quả, đặc biệt là những mô hình sinh sản nông nghiệp khoa học cao, nông nghiệp hữu cơ.

Về giải pháp mở rộng và đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng phải mở mang và đẩy mạnh kết liên giữa 5 nhà: Quốc gia-nhà nông-nhà doanh nghiệp-nhà khoa học-nhà băng.

“Lấy công ty, cộng tác xã, chủ nông trại là trọng tâm, là động lực để vững mạnh nông nghiệp hàng hóa, người nông dân góp vốn và trực tiếp sản xuất để tạo ra sản phẩm nông nghiệp, và được hưởng lợi ích theo kết quả cần lao và tỉ lệ đóng góp vốn. Song song, Nhà nước với chính sách để điều tiết ích lợi cho những người cần lao, đặc thù những đối tượng cạnh tranh”, Phó Thủ tướng phát biểu.

Tuy nhiên là các giải pháp đẩy mạnh lớn mạnh công nghiệp, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn để tạo việc khiến cho, giảm lao động trong nông nghiệp, tạo điều kiện đương đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường nghiên cứu, chuyển giao, áp dụng kỹ thuật, kỹ thuật trong nông nghiệp, nhất là khoa học sinh học trên đa số các khâu (từ khâu sắm tạo giống cây trồng, vật nuôi, phòng trừ bệnh dịch, sinh sản, chế biến và bảo quản tới tiêu thu sản phẩm), coi đây là nhiệm vụ cốt lõi tạo ra sản phẩm nông nghiệp năng suất, chất lượng cao để nâng cao hiệu quả sức cạnh tranh.

Một biện pháp vô cùng quan yếu cũng được Phó thủ tướng nhấn mạnh là nên đơn vị lại hệ thống thương nghiệp sản phẩm nông phẩm trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu. Song song buộc phải nâng cao chất lượng nguồn nhân công ngành nông nghiệp nói chung, đặc biệt là huấn luyện, đồ vật tri thức, kỹ năng, thông báo thị trường cho người nông dân.

Bộ trưởng mang biết người nông dân nghĩ gì về trách nhiệm của mình?

“Bộ trưởng mang biết người dân cày đang nghĩ gì về nghĩa vụ của bộ trưởng ko? Bộ trưởng có biết người dân cày đang mong muốn bộ trưởng làm gì để diễn tả nghĩa vụ của mình không?”, ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP.HCM) đặt câu hỏi sở hữu Bộ trưởng Bộ NN – PTNT Nguyễn Xuân Cường trong phiên chất vấn và giải đáp chất vấn về vấn đề tái cơ cấu trong nông nghiệp ngày 13.6.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu giải pháp cốt lõi cho nông sản Việt - ảnh 3

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời chất vấn Ảnh: Ngọc Thắng

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường giải đáp: “Đầu tiên bắt buộc kể rằng người nông dân ko chỉ chờ mong mỗi bộ trưởng, mà họ trông chờ cả hệ thống của chúng ta”. Ông Cường kể thêm, đối với cá nhân bộ trưởng, cần quyết tâm làm rẻ, liên kết rẻ đi, chỉ đạo cho tốt trong lĩnh vực của mình.

ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm tranh luận: “Tôi san sẻ với Bộ trưởng là cả hệ thống chính trị buộc phải vào cuộc nhưng bữa nay Quốc hội chất vấn Bộ trưởng, tôi muốn hỏi Bộ trưởng về nghĩa vụ của mình chứ ko bắt buộc kể cả hệ thống chính trị”.

Bà Quyết Tâm kể: “Ko chỉ Bộ trưởng Nông nghiệp mà những bộ trưởng khác cũng vậy, chưa thật sự với giải pháp đột phá. Tôi xem truyền hình thấy vật dụng trưởng Bộ Nông nghiệp giải đáp ‘sản phẩm dôi thừa là do bà con dân cày chạy theo phong trào, cứ thấy chiếc gì lợi là khiến’. Tôi cho rằng giải đáp như vậy là thiếu bổn phận, bởi bà con thấy lợi là khiến cho là đúng, còn nghĩa vụ của bộ ở đây như thế nào?”.

ĐB Nguyễn Thanh Xuân (Nên Thơ) cũng ko tán thành câu giải đáp của Bộ trưởng Cường. ĐB Xuân nêu, khi ĐB chất vấn về việc đất sản xuất với ô nhiễm asen, ô nhiễm chì thì Bộ trưởng trả lời, nhận định chung chung là các mẫu sông Hà Nội ô nhiễm nặng nhưng “Vì sao bộ trưởng ko đưa ra các con số cụ thể?”.

Ông Xuân nhấn mạnh: “Câu trả lời chung chung như vậy mang tính nhạy cảm, có thể dẫn tới đối tác nước không tính dừng nhập sản phẩm của VN như câu chuyện về cá tra cách đây 5 năm”.

Ngay sau đấy, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề xuất Bộ trưởng Cường trả lời bằng văn bản đối mang vấn đề này.

Ngọc Lê

Xuân Tuyến/Chinhphu.vn

Nguồn: Báo Thanh Niên