Phương án tuyển sinh Đại học Công nghệ – ĐH Quốc gia Hà Nội 2017 | ĐH – CĐ

0
315
Rate this post

image

STT
Trình độ đào tạo
Mã ngành
Ngành học
Chỉ tiêu (dự kiến)
Tổ hợp môn xét tuyển 1
Tổ hợp môn xét tuyển 2
Tổ hợp môn xét tuyển 3
Theo xét KQ thi THPT QG
Tổ hợp môn
Tổ hợp môn
Tổ hợp môn
1
Trình độ đại học
52480101
Khoa học máy tính
48
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lí, Sinh học
 
2
Trình độ đại học
52480101CLC
Khoa học Máy tính (CLC)
75
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
3
Trình độ đại học
52480102
Truyền thông và mạng máy tính
57
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lí, Sinh học
 
4
Trình độ đại học
52480104
Hệ thống thông tin
57
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lí, Sinh học
 
5
Trình độ đại học
52480201
Công nghệ thông tin
201
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lí, Sinh học
 
6
Trình độ đại học
52480201NB
Công nghệ Thông tin định hướng thị trường Nhật Bản
48
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lí, Sinh học
 
7
Trình độ đại học
52510203
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
95
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lí, Sinh học
 
8
Trình độ đại học
52510302
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
77
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lí, Sinh học
 
9
Trình độ đại học
52510302CLC
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông  (CLC)
55
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
10
Trình độ đại học
52520101
Cơ kỹ thuật
95
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lí, Sinh học
 
11
Trình độ đại học
52520214
Kỹ thuật máy tính
58
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lí, Sinh học
 
12
Trình độ đại học
52520401
Vật lý kỹ thuật
57
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lí, Sinh học
 
13
Trình độ đại học
QHITD1
Kỹ thuật năng lượng
47
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lí, Sinh học
 
14
Trình độ đại học
QHITD2
Công nghệ kỹ thuật Xây dựng-Giao thông
95
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lí, Sinh học
 

http://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-cong-nghe-dh-quoc-gia-ha-noi-2017-c24a32747.html