Phương án tuyển sinh Đại học Khoa học Liên lạc vận vận chuyển 2017 | ĐH – CĐ

0
274
Rate this post
image

I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT trên toàn quốc.

2.  Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh: Với 2 phương thức xét tuyển, gồm: (1) Xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT Nhà nước; (2)  Xét tuyển thẳng vào Trường.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh, điều kiện nhận ĐKXT:

4.một. Xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT Nhà nước:

– Chỉ tiêu: 2.220

Mã ngành xét tuyển

Những ngành huấn luyện

Chỉ tiêu

dự kiến

Các tổ hợp môn

xét tuyển theo kết quả thi THPT Nhà nước

Các ngành tập huấn đại học

Đào tạo tại  Hà Nội

52510104

Công nghệ công nghệ liên lạc (Xây dựng Cầu đường bộ)

200

1. Toán, Vật lí, Hóa học

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

3. Toán,Hóa học,Tiếng Anh

4. Ngữ văn,Toán,Tiếng Anh

một. Toán, Vật lí, Hóa học

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

3. Toán,Hóa học,Tiếng Anh

4. Ngữ văn,Toán,Tiếng Anh

Kỹ thuật công nghệ giao thông (Xây dựng Đường bộ; Xây dựng Cầu hầm)

90

Kỹ thuật khoa học giao thông (Quản lý dự án công trình xây dựng)

50

Kỹ thuật công nghệ liên lạc (Xây dựng Đường sắt- Metro; Xây dựng đường thủy và công trình biển)

60

Kỹ thuật kỹ thuật giao thông (Cầu đường bộ Việt – Anh; Cầu đường bộ Việt – Pháp)

50

52510102

Công nghệ công nghệ xây dựng dân dụng và công nghiệp

130

52510205

Kỹ thuật kỹ thuật Ô tô

170

52510203

Kỹ thuật công nghệ Cơ điện tử

100

52510201

Công nghệ công nghệ Cơ khí (Cơ khí máy xây dựng; Cơ khí tàu thủy và vật dụng nổi; Cơ khí Đầu máy – toa xe và xe điện Metro)

90

52480104

Hệ thống thông báo

75

Hệ thống thông tin (Hệ thống thông tin Việt – Anh)

25

52510302

Kỹ thuật khoa học Điện tử – viễn thông

80

52480102

Truyền thông và mạng máy tính

100

52340301

Kế toán

200

52580301

Kinh tế xây dựng

100

52340101

Quản trị marketing

45

Quản trị buôn bán (Quản trị kinh doanh Việt – Anh)

25

Quản trị Kinh doanh

40

Quản trị Tài chính và Đầu tư

40

52340201

Tài chính tổ chức

100

52840104

Khai thác vận vận chuyển (Logistics và Vận chuyển vận đa phương thức)

75

Khai khẩn vận chuyển vận (Logistics và Vận vận tải đa phương thức Việt – Anh)

25

Vỡ hoang vận tải (Quản lý, điều hành vận chuyên chở đường bộ; Quản lý, điều hành vận vận tải đường sắt)

50

52510406

Công nghệ khoa học môi trường

50

một. Toán, Vật lí, Hóa học

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

3. Toán,Hóa học,Tiếng Anh

4. Toán, Hóa học, Sinh vật học

Tập huấn tại Vĩnh Phúc

52510104VP

Kỹ thuật khoa học giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ)

50

1. Toán, Vật lí, Hóa học

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

3. Toán,Hóa học,Tiếng Anh

4. Ngữ văn,Toán,Tiếng Anh

52510102VP

Khoa học kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp

30

52510205VP

Khoa học công nghệ Ô tô

40

52480104VP

Hệ thống thông báo

30

52340301VP

Kế toán

30

52580301VP

Kinh tế xây dựng

30

52510302VP

Khoa học kỹ thuật Điện tử – viễn thông

20

Đào tạo tại Thái Nguyên

52510104TN

Khoa học công nghệ giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ)

20

1. Toán, Vật lí, Hóa học

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

3. Toán,Hóa học,Tiếng Anh

4. Ngữ văn,Toán,Tiếng Anh

Tổng chỉ tiêu dự kiến

2.220

 * Trường tiêu dùng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ, điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi THPT Nhà nước và xét xác nhận rẻ nghiệp THPT để tuyển sinh.

– Điều kiện nhận ĐKXT: Theo quy định của Bộ GDĐT và căn cứ ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định.

– Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển điểm lấy từ cao xuống thấp đến lúc đủ chỉ tiêu. Điểm xét tuyển lấy tới 2 chữ số thập phân. Nếu nhiều hồ sơ có điểm xét tuyển bằng nhau thì lấy điểm môn Toán làm tiêu chí phụ xét từ cao xuống thấp.

4.2. Xét tuyển không sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia

a. Xét tuyển thẳng vào cơ sở huấn luyện Hà Nội và Vĩnh Phúc

            – Chỉ tiêu tuyển thẳng: 30

            – Đối tượng xét tuyển: Học trò phải chăng nghiệp THPT.

            – Ngành xét tuyển: Tất cả các ngành của Trường.

            – Điều kiện nhận ĐKXT:

            (1). Theo Mục a,b,c,e,g,h,i Khoản 2 Điều 7 Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo);

            (2). Học trò tham gia kỳ thi học trò chuyên nghiệp cấp tỉnh, thành thị, quốc gia có môn thi ăn nhập sở hữu ngành đăng ký học;

            (3). Học sinh lọt vào vòng thi Tháng cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức;

            (4). Học sinh Chuyên nghiệp 02 năm THPT và sở hữu Hạnh kiểm Thấp.

            – Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển tuần tự theo thứ tự từ ưu tiên (một) tới ưu tiên (4), lấy từ cao xuống phải chăng tới lúc đủ chỉ tiêu.

b. Xét tuyển thẳng dự bị du học Pháp tại cả 3 cơ sở tập huấn của Trường

            – Chỉ tiêu tuyển thẳng: 30

            – Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THPT

            – Điều kiện nhận ĐKXT:

            (một). Theo Mục a,b,c,e,g,h,i Khoản 2 Điều 7 Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo);

            (2). Học trò những Trường THPT chuyên Tiếng Pháp;

            (3). Học sinh có kết quả TBCHT 3 năm THPT đạt mẫu Hơi trở lên và mang Hạnh kiểm Phải chăng.

            – Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển tuần tự theo trật tự từ ưu tiên (một) tới ưu tiên (3), xét tuyển lấy từ cao xuống tốt tới  lúc đủ chỉ tiêu.

c.  Xét tuyển thẳng vào cơ sở đào tạo Thái Nguyên

            – Chỉ tiêu tuyển thẳng: 120

            – Đối tượng xét tuyển: Học trò rẻ nghiệp THPT.

            – Ngành xét tuyển:

Mã ngành xét tuyển

Những ngành tập huấn

Chỉ tiêu

dự định

Những tổ hợp môn

xét tuyển theo kết quả học tập THPT

52510104TN

Kỹ thuật kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ)

20

một. Toán, Vật lí, Hóa học

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

3. Toán,Hóa học,Tiếng Anh

4. Toán, Hóa học, Sinh vật học

52510102TN

Kỹ thuật khoa học xây dựng dân dụng và công nghiệp

20

52340301TN

Kế toán

20

52580301TN

Kinh tế xây dựng

20

52480104TN

Hệ thống thông báo

20

52510205TN

Khoa học công nghệ Ô tô

20

Tổng chỉ tiêu dự định

120

            – Điều kiện nhận ĐKXT: Thí sinh có điểm trung bình chung của tổ hợp những môn học (Lớp 12) sử dụng để xét tuyển ko nhỏ hơn 6,0.

            – Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển điểm lấy từ cao xuống phải chăng đến lúc đủ chỉ tiêu. Điểm xét tuyển lấy tới 2 chữ số thập phân. Nếu nhiều hồ sơ có điểm xét tuyển bằng nhau thì lấy điểm trung bình môn Toán làm tiêu chí phụ xét từ cao xuống thấp.

II. THỦ TỤC, THỜI GIAN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

1. Thời gian xét tuyển: Thực hiện theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Huấn luyện.

2. Hình thức nhận ĐKXT: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Địa điểm và điện thoại can dự:

☎ Cơ sở đào tạo Hà Nội: Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.

 Điện thoại: 04.35526713 hoặc  04.38547536;
☎ Cơ sở huấn luyện Vĩnh Phúc: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

 Điện thoại:  0211.3867404 hoặc  0211.3717229;
☎ Cơ sở đào tạo Thái Nguyên: Phú Thái, Tân Phồn thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên. 

 Điện thoại: 0280.3856545 hoặc  0280.3855681.

Tuyensinh247.com

Xem thêm :


http://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-cong-nghe-giao-thong-van-tai-2017-c24a32435.html