Phương án tuyển sinh Đại học Kinh tế khoa học công nghiệp 2017 | ĐH – CĐ

0
340
Rate this post
image

một.  Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

2.  Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc phối hợp thi tuyển và xét tuyển): Năm 2017, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp doanh nghiệp tuyển sinh theo 2 phương thức:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT nhà nước do các Sở Giáo dục và Tập huấn chủ trì.

Chỉ tiêu tuyển sinh: Dành 60% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh được xác định vào hệ đại học để xét tuyển vào học đại học.

Phương thức 2: Dựa vào kết quả học bậc THPT để xét tuyển.

Chỉ tiêu tuyển sinh: Dành 40% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh được xác định vào hệ đại học để xét tuyển vào học đại học.

3.1.   Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT nhà nước do những Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì:

Điều kiện để được xét tuyển:

–   Thí sinh đã thấp nghiệp THPT;

–    Dự thi kỳ thi THPT nhà nước tại cụm thi do các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì và sở hữu đăng ký tiêu dùng kết quả để xét tuyển sinh đại học;

–   Đạt ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do Bộ Giáo dục và Huấn luyện quy định;

Đối tượng xét tuyển:

–    Các thí sinh đáp ứng đủ những điều kiện và đạt điểm bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Tập huấn.

–    Các thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng chỉ nên khiến hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngành tuyển sinh tập huấn và tổ hợp môn xét tuyển:

TT

Ngành tuyển sinh tập huấn

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

một

Công nghệ thực phâm

52540101

A00; A01; B00 và D01.

2

Khoa học sợi, dệt

52540202

3

Kỹ thuật may

52540204

4

Khoa học thông báo

52480201

5

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

52510303

6

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

52510301

A00; A01; D01 và C01.

7

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

52510302

8

Kỹ thuật công nghệ cơ khí

52510201

9

Kế toán

52340301

10

Quản trị marketing

52340101

11

Tài chính – Ngân hàng

52340201

d. Tiêu chí tuyển sinh, xác định điểm trúng tuyển (ĐTT)

*   Tiêu chí tuyển sinh: Xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia (không mang môn nhân  hệ số).

*  Xác định điểm trúng tuyển (ĐTT)

Căn cứ:

–    Điểm xét tuyển (ĐXT): bằng tổng điểm 3 môn (với từng ngành đào tạo), đạt từ ngưỡng tối thiểu đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Tập huấn quy định trở lên;

–   Điểm ưu tiên (ĐUT): theo khu vực và đối tượng (trường hợp có);

ĐTT = ĐXT + ĐUT

Trên cơ sở chỉ tiêu được tuyển, xếp thứ tự từ trên xuống cho đến hết chỉ tiêu để xác định được mức điểm trúng tuyển. Nếu thí sinh đăng ký rộng rãi nguyện vọng vào các ngành khác nhau cùng đợt xét tuyển, Nhà trường sẽ xét những ước muốn là bình đẳng. e. Giấy tờ tuyển sinh: Phiếu đăng ký xét tuyển theo dòng của Bộ GD&ĐT.

  1. g.   Lịch tuyển sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Tập huấn.
  2. h.   Cách thức đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Tập huấn.

một.3.2.  Xét tuyển dựa vào kết quả học bậc THPT:

  1. a.  Điều kiện xét tuyển: Thí sinh đã rẻ nghiệp THPT hoặc tương đương.
  2. Ngành tuyển sinh đào tạo và tổ hợp môn xét tuyển:

TT

Ngành tuyển sinh tập huấn

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

1

Kỹ thuật thực phâm

52540101

A00; A01; B00 và D01.

2

Khoa học sợi, dệt

52540202

3

Kỹ thuật may

52540204

4

Khoa học thông báo

52480201

5

Khoa học kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

52510303

6

Kỹ thuật kỹ thuật điện, điện tử

52510301

A00; A01; D01 và C01.

7

Kỹ thuật khoa học điện tử, truyền thông

52510302

8

Khoa học khoa học cơ khí

52510201

9

Kế toán

52340301

10

Quản trị buôn bán

52340101

11

Tài chính – Ngân hàng

52340201

 Tiêu chí xét tuyển:

Dựa vào kết quả học bậc THPT để xét tuyển, cụ thể: Điểm nhàng nhàng của 5 học kì (lớp 10, lớp 11 và học kì I lớp 12) của những môn theo tổ hợp những môn xét tuyển.

–   Thí sinh bắt buộc đạt ngưỡng điểm xét tuyển > 18.0 điểm.

–   Hạnh kiểm đạt cái Khá.

  1. Cách thức xét tuyển:

–    Dựa trên kết quả học tập bậc THPT của thí sinh để xét tuyển cho tất cả những ngành tập huấn đại học theo công thức.

Điểm xét tuyển (ĐXT) = Mi+ M2 + M3

Trong ấy: Mi là điểm nhàng nhàng các môn tổ hợp lớp 10; M2 là điểm nhàng nhàng những môn tổ hợp lớp 11; M3 là điểm nhàng nhàng các môn tổ hợp học kỳ một lớp 12;

Điểm ưu tiên (ĐUT): ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định.

–   Phương pháp xác định điểm trúng tuyển (ĐTT):

ĐTT = ĐXT + ĐUT, trong đấy:

ĐXT > 18.0 điểm.

ĐUT: Điểm ưu tiên theo quy định hiện hành trong Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Huấn luyện.

–   Căn cứ chỉ tiêu dành cho phương thức này để xét tuyển;

–    xếp thứ tự từ trên xuống để xác định điểm trúng tuyển. Trường hợp thí sinh đăng ký rộng rãi ước muốn vào những ngành khác nhau cùng đợt xét tuyển, Nhà trường sẽ xét những hoài vọng là bình đẳng.

Giấy tờ đăng ký xét tuyển

–   Phiếu đăng ký xét tuyển theo dòng của trường (lấy trên Website nhà trường);

–     Bằng phải chăng nghiệp THPT (bản sao công chứng) hoặc Giấy chứng thực phải chăng nghiệp trợ thời đối với học trò phải chăng nghiệp năm 2017;

–   Học bạ THPT (bản sao công chứng);

–     01 phong tị nạnh đã dán tem ghi rõ shop giao thông của thí sinh để Nhà trường thông tin kết quả;

–   02 ảnh cỡ 3×4 chụp trong vòng 6 tháng;

–   Giấy chứng nhận ưu tiên (giả dụ mang).

  1. g.   Thời kì tuyển sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  2. h.   Phương pháp đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Huấn luyện.

3.   Lệ chi phí xét tuyển/thi tuyển: Lệ chi phí tuyển sinh được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4.   Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo ngành/ nhóm ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ tập huấn:

TT

ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

Xét kết quả thi THPT quốc gia

Dựa trên kết quả học tập bậc THPT

một

52540101

Khoa học thực phẩm

240

160

2

52540202

Kỹ thuật sợi, dệt

90

60

3

52540204

Công nghệ may

330

220

4

52480201

Công nghệ thông báo

300

200

5

52510303

Khoa học công nghệ điêu khiển và tự động hóa

270

180

6

52510301

Công nghệ công nghệ điện, điện tử

270

180

7

52510302

Kỹ thuật khoa học điện tử, truyên thông

270

180

8

52510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

270

180

9

52340301

Kế toán

360

240

10

52340101

Quản trị kinh doanh

330

220

11

52340201

Tài chính – Nhà băng

270

180

Cùng

3000

2000

5.   Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT: Đạt ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do Bộ Giáo dục và Tập huấn quy định.

6.    Các thông báo cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào những ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa những tổ hợp; các điều kiện phụ dùng trong xét tuyển…

6.1.  Ngành tuyển sinh đào tạo, mã ngành và tổ hợp môn xét tuyển:

TT

Ngành tuyển sinh tập huấn

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

một

Kỹ thuật thực phâm

52540101

A00; A01; B00 và D01.

2

Công nghệ sợi, dệt

52540202

3

Kỹ thuật may

52540204

4

Kỹ thuật thông tin

52480201

5

Công nghệ khoa học điều khiển và tự động hóa

52510303

6

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

52510301

A00; A01; D01 và C01.

7

Khoa học khoa học điện tử, truyền thông

52510302

8

Khoa học khoa học cơ khí

52510201

9

Kế toán

52340301

10

Quản trị buôn bán

52340101

11

Tài chính – Ngân hàng

52340201

6.2.   Quy định chênh lệch điểm xét tuyên giữa những tổ hợp: Trên cơ sở chỉ tiêu được tuyển của từng ngành huấn luyện, Nhà trường xếp thứ tự từ trên xuống cho đến hết chỉ tiêu để xác định được mức điểm trúng tuyển. Trường hợp thí sinh đăng ký phổ biến ước vọng vào các ngành khác nhau cộng đợt xét tuyển, Nhà trường sẽ xét các ước muốn là đồng đẳng. Các tổ hợp môn xét tuyển sở hữu giá trị ngang nhau trong cùng đợt xét tuyển.

7.    Công ty tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển; những điều kiện xét tuyển/ thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối từng ngành tập huấn…

Nhà trường triển khai tổ chức tuyển sinh theo đúng quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Huấn luyện.

8. Chính sách ưu tiên: Tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;…

–     Thí sinh được tùy ý tuyển lựa địa điểm học tập tại cơ sở Hà Nội hoặc cơ sở Nam Định của Nhà trường theo nhu cầu của cá nhân.

–    Miễn phí 500 chỗ ở KTX niên học 2017 – 2018 cho thí sinh sở hữu cảnh ngộ gia đình cạnh tranh, sở hữu ước muốn học tập tại cơ sở Nam Định.

9.  Học phí dự định có sinh viên chính quy và lịch trình nâng cao học chi phí tối đa cho từng năm (nếu với): Học phí tổn được thực hành theo quy định hiện hành của Quốc gia.

Xem thêm :


http://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-kinh-te-ky-thuat-cong-nghiep-2017-c24a32449.html