Phương án tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Kiên Giang 2017 | Vào lớp 10

0
282
Rate this post
image

I. kênh tuyển sinh lớp 10 THPT

1.    Phương thức tuyên sinh:

Xét tuyển, thi tuyển và kết hợp thế tuyển sở hữu xét tuyển.

Trường Phố thông DTNT Tỉnh: Kết hợp thi tuyến với xét tuyển.

Những trường THPT sở hữu số học trò đăng ký dự tuyến vượt quá chỉ tiêu: Thi tuyển hoặc phối hợp thi tuyển mang xét tuyển.

Những trường THPT mang số học sinh đăng ký dự tuyến không vượt quá chỉ tiêu: Xét tuyển.

Những trường THPT tư thục: Tự quyết định phương thức tuyến sinh.

2.    Chỉ tiêu, quy mô và địa bàn kênh tuyển sinh :

–    Các trường THPT xây dựng chỉ tiêu để trình Sở GDĐT phê duyệt; nhằm thực hành chủ trương phân luồng học sinh sau THCS, các trường THPT tại trọng tâm huyện, sắp các cơ sở giáo dục thường xuyên và dạy nghề xây dựng chỉ tiêu kênh tuyển sinh ko vượt quá 75% số học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn được tuyển sinh. Riêng trường THPT chuyên Huỳnh Mần Đạt và trường THPT Nguyễn Trung Trực tuyển sinh chỉ tiêu như sau:

+ Trường THPT chuyên Huỳnh Mần Đạt: 11 lóp mang 385 học trò, trong đấy với 01 lớp không chuyên và mở mới 01 lớp chuyên Sử-Địa (tăng một lóp chuyên mang 35 học trò), địa bàn kênh tuyển sinh toàn Thức giấc;

+ Trường THPT Nguyễn Trung Trực: 15 lớp có 600 học trò (giảm 02 lớp), trong đấy mang 04 lớp chuyên (Toán, Hóa, Ngữ văn, tiếng Anh), địa bàn tuyến sinh toàn Tỉnh giấc.

–   Trường Phổ biến DT NT Thức giấc: 4 lóp có 140 học trò, địa bàn kênh tuyển sinh theo đúng quy định về đối tượng và vùng tuyển sinh.

3.    Chế độ ưu tiên, khuyến khích đối có kênh tuyển sinh lớp 10 THPT:

–   Chế độ ưu tiên:

Thực hành theo Điểm 2, Điều 7, Quy chế kênh tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành tất nhiên Thông tư so 1Ì/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GDĐT. Cụ thể như sau:

+ Nhóm đối tượng 1: Cộng 1,5 điểm;

+ Nhóm đối tượng 2: Cùng 1 điểm;

+ Nhóm đối tượng 3: Cùng 0,5 điếm.

–    Chế độ khuyến khích:

+ Học trò lớp 9 đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong những cuộc thi cấp tỉnh giấc niên học 2016 – 2017: học trò giỏi giải Toán trên máy tính cầm tay; Hùng biện tiếng Anh; Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE); giải Toán, Vật lý trên Internet được cộng điểm khuyến khích (giải Nhất: cộng 4 điểm, giải Nhì: cộng 3 điểm, giải Ba: cùng 2 điểm).

+ Học sinh đạt giải trong cuộc thi “Áp dụng tri thức liên môn đế giải quyết những tình huống thực tiễn” niên học 2016-2017: Đạt giải quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh giấc: cộng 2,0 điểm; Đạt giải nhì cấp tỉnh: cùng một,5 điểm; Đạt giải ba cấp tỉnh giấc: cộng một,0 điểm.

+ Học trò được cấp chứng nhận nghề phố thông ở cấp trung học cơ sở: Mẫu chuyên nghiệp: cùng 1,5 điểm; Mẫu khá: cùng một,0 điểm; Mẫu nhàng nhàng: cùng 0,5 điểm.

–   Tổng điếm ưu tiên, khuyến khích không quá 4 điếm.

4. Tuyển thẳng:

Đạt một trong các điều kiện như sau:

–   Học trò trường Phổ quát DTNT huyện đã phải chăng nghiệp THCS được tuyển thắng vào các trường THPT trên địa bàn huyện;

–   Học trò lớp 9 đạt 1 trong các giải Nhất, Nhì, Ba trong các cuộc thi: học sinh chuyên nghiệp lớp 9 THCS, Khoa học Kỹ thuật cấp thức giấc niên học 2016-2017; học trò giỏi giải Toán trên máy tính cầm tay lớp 9 THCS khu vực năm học 2016-2017; Olympic “Tuấn kiệt tiếng Anh”, tiếng Anh trên internet, Toán trên internet, Vật lý trên internet lóp 9 cấp nhà nước năm học 2016-2017;

–   Học trò người dân tộc thiểu số đạt một trong những giải: Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh nhiều năm kinh nghiệm lớp 9 THCS cấp tỉnh niên học 2016-2017 được tuyển thẳng vào Trường Phổ thông DTNT Tỉnh giấc;

–    Học sinh lớp 9 của các xã đảo được tuyển thẳng vào những trường THPT trên địa bàn huyện.

II. Lớp 10 THPT chuyên: kênh tuyển sinh 10 lớp chuyên trường THPT chuyên

Huỳnh Man Đạt (mở mới 01 lớp chuyên Sử-Địa), 04 lóp chuyên trường THPT Nguyễn Trung Trực.

1.   Phương thức tuyên sinh: Thi tuyến

2.    Chế độ khuyến khích

Học trò lớp 9 đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các cuộc thi cấp thức giấc niên học 2016-2017: Học trò chuyên nghiệp lóp 9 THCS; Công nghệ Công nghệ; học sinh nhiều năm kinh nghiệm giải Toán trên máy tính cầm tay; Hùng biện tiếng Anh; Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE); giải Toán trên Internet, giải Vật lý trên Internet được cùng điểm khuyến khích (giải Nhất: cộng 4 điểm, giải Nhì: cùng 3 điếm, giải Ba: cùng 2 điểm). Tổng điểm khuyến khích không quá 4 điểm.

3.    Tuyển thẳng

Học trò có đủ các điều kiện sau:

–   Có hộ khấu trên địa bàn thức giấc Kiên Giang;

–   Học sinh lóp 9 đạt 1 trong các giải Nhất, Nhì, Ba trong các cuộc thi: học trò nhiều năm kinh nghiệm lớp 9 THCS cấp tỉnh giấc; Khoa học Công nghệ cấp thức giấc năm học 2016-2017; học trò giỏi giải Toán trên máy tính cầm tay lớp 9 THCS khu vực niên học 2016 – 2017; Olympic “Tài năng tiếng Anh”, tiếng Anh trên internet lớp 9, Toán trên internet lớp 9, Vật lý trên Internet lớp 9 cấp quốc gia niên học 2016-2017 và với môn hoặc lĩnh vực đạt giải là môn chuyên xin tuyển vào trường;

–   xếp mẫu Hạnh kiểm tốt, Học lực chuyên nghiệp của cả 4 niên học ở các lớp 6, 7, 8, 9.

4. Thời kì

a.  Thi tuyển và xét thông qua kết quả:

–   Tổ chức một đợt vào các ngày 02, 03 và 04/6/2017 cho cả trường THPT và THPT chuyên;

–    Hoàn thành và xét chuẩn y kết quả kênh tuyển sinh có Sở GDĐT (trừ 04 trường THPT: Chuyên Huỳnh Mần Đạt, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hùng Sơn và Võ Văn Kiệt) trước ngày 14/7/2017.

b.   Xét tuyển và xét ưng chuẩn kết quả:

Hoàn tất và xét thông qua kết quả tuyến sinh có Sở GDĐT: trước ngày 31/7/2017.

Theo thethaohangngay

Nguồn