Phương pháp trả lời câu hỏi trong bài thi IELTS Speaking part 3

0
364
Rate this post
image

Bài thi IELTS Speaking gồm 3 phần. Phần 1 giới thiệu và trả lời các câu hỏi đơn thuần, phần 2 đề cập về các chủ đề và phần 3 đàm đạo về chủ đề kế tiếp phần 2.

Ở phần 3, giám khảo sẽ hỏi bạn trong khoảng 4-5 phút, thường là các câu hỏi tác động tới chủ đề xã hội, yêu cầu câu trả lời sâu hơn phần một.

Mang 7 dạng câu hỏi thường gặp trong phần 3 của bài thi IELTS Speaking. Đấy là hỏi về quan điểm, quan điểm của thí sinh về 1 vấn đề xã hội. Đề nghị thí sinh đánh giá 1 quan điểm của người khác. Dự đoán về ngày mai. Nguyên nhân và hệ quả. Câu hỏi giả định, đưa ra những cảnh huống phi thực tiễn. So sánh và đối chiếu. Hỏi về dĩ vãng.

Do tri thức hơi rộng phải không nên lúc nào thí sinh cũng sở hữu kiến thức để giải đáp câu hỏi đưa ra. Trong ví như đấy, mang 2 cách:

Bước 1: Trả lời thành thật có giám khảo rằng bạn không chắc vấn đề này và lý do khiến cho bạn không nắm chắc.

Bước 2: Đoán và trả lời các câu hỏi về vấn đề, mô tả rằng bạn đang đoán. Đồng thời nên cho giám khảo thấy bạn mang thái độ sẵn sàng trả lời câu hỏi này.

Cô Ngọc Cúc từ IELTS Fighter chỉ dẫn bí quyết xử lý trong nếu cụ thể:

 Thạch Anh

vnExpress